Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 TrutnovMaturitní otázky


1.       Psychologie jako věda a její vývoj 

2.       Psychické jevy 

3.       Psychologické pojetí osobnosti a její vývoj

4.       Duševní zdraví, jeho poruchy a patologické jevy ve společnosti

5.        Sociologie jako věda a její vývoj 

6.       Sociální útvary a struktura společnosti

7.       Socializace a kultura společnosti

8.       Ekonomie jako věda a její vývoj 

9.       Tržní prostředí a ekonomická integrace

10.    Národní hospodářství a hospodářská politika státu 

11.    Fiskální a monetární politika 

12.    Právo a právní řád

13.    Soukromé právo

14.    Trestní právo a soudní řízení

15.    Ústava České republiky

16.    Moc zákonodárná

17.    Moc výkonná

18.    Politické strany a demokracie

19.    Státoprávní teorie

20.    Východní filosofie

21.    Raná řecká filosofie

22.    Vrcholná řecká filosofie

23.    Středověká filosofie

24.    Novověká filosofie

25.    Filosofie osvícenství

26.    Německá filosofie 19. století

27.    Vybrané filosofické směry 20. stoletíUČITELÉ PŘEDMĚTU SPOLEČENSKÉ VĚDY


Mgr. Zuzana Fátorová
Mgr. Václav Fojt
Mgr. Petra Machoňová
Mgr. Blanka Neubergová
Mgr. Jana Ročňová
Mgr. Jitka Stránská
Mgr. Zuzana Vařáková