Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení ukončeno

Ve čtvrtek 2. července 2020 jsme přijetím posledního zápisového lístku naplnili kapacitu pro přijetí uchazečů jak v oboru 79-41-K/41 (čtyřletý obor), tak v oboru 79-41-K/81 (osmiletý obor). Všem uchazečům, kterým již nemůžeme vyhovět a na základě podané žádost o vydání nového rozhodnutí je přijmout, bude v nejbližších dnech zasláno usnesení o zastavení řízení.

Úspěchy našich studentů v soutěžích v německém jazyce ve školním roce 2017/2018

Soutěž v německém jazyce

Okresní kolo 

Kategorie IIB (nižší gymnázium)


 Anna Valkema     4.X     1.místo

 Tomáš Křepínský 4.X     4.místo

Krajské kolo

Anna Valkema     4.X 5.místo

Kategorie IIIA (vyšší gymnázium)

Martina Skučková7.X         1.místo (z důvodu nemoci se nezúčastnila krajského kola)

Jan Rus     6.X       3.místo

Soutěž v předčítání německého textu

celostátní kolo

Anna Valkema 4.X         kategorie II (nižší gymnázium)         10.místo

Lucie Šimková 6.X         kategorie III (vyšší gymnázium) 3. místo

Linda-Katharina Langová 4.A kategorie V (studenti z dvojjazyčných rodin) 2. místo


UČITELÉ PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK


Mgr. Anita Báchorová
Mgr. Eva Hejnová
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Petra Rozehnalová
Mgr. Petra Tichá