Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Výborné výsledky našich studentů ve školním roce 2015/2016

Olympiáda v německém jazyce 2015/2016   Kategorie II.B – pro žáky tercií a kvart osmiletých gymnázií    


Okresní kolo – 11. 2. 2016 – ZŠ Komenského Trutnov

Lucie Šimková 4.X 2. místo
Sára Báchorová 4.X 4. místo


Krajské kolo – 9. 3. 2016 – 1. soukromé gymnázium v Hradci Králové

Lucie Šimková 4.X 2. místo
Lucka se stala náhradnicí do kola celostátního.


Kategorie III.B - pro studenty 1. až 3. tříd čtyřletého gymnázia  a odpovídajících tříd osmiletého gymnázia z dvojjazyčných rodin


Krajské kolo (okresní kolo se nekoná) – 2. 3. 2016 na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové


Veronika Scholzeová 6.X 4. místo 
Linda - Katharina Langová se kvůli nemoci nemohla krajského kola zúčastnit.


Kategorie III. A  - pro studenty 1. až 3. tříd čtyřletého gymnázia a odpovídajících tříd osmiletého gymnázia


Okresní kolo – 10. 2. 2016 na Obchodní akademii v Trutnově


Eliška Klikarová         3. B 3. místo
Ondřej Rypan         6.X 3. místo
Eliška i Ondra byli náhradníky do kola krajského.


Soutěž v předčítání – Bücherwurm 2016

Celostátní kolo – 6. 4. 2016 v Pardubicích

Kategorie – nižší gymnázium

Michaela Kulichová 4.X         čestné uznání

Kategorie – vyšší gymnázium

Eliška Klikarová         3.B čestné uznání

Kategorie – studenti z dvojjazyčných rodin

Veronika Scholzeová 6.X 2. místo


Všem studentům, kteří se do soutěží přihlásili a účastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.UČITELÉ PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK


Mgr. Anita Báchorová
Mgr. Eva Hejnová
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Petra Rozehnalová
Mgr. Petra Tichá
Mgr. Markéta Řezníčková