Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří byli přijatí ke vzdělávání na Gymnázium Trutnov, ale vědí jistě, že chtějí nastoupit jinam, aby nás o této skutečnosti informovali.

Výsledky přijímacího řízení 2022 a užitečné rady a návody k dalšímu postupu v rámci přijímacího řízení jsou k dispozici v souborech přiložených k textu na níže uvedeném odkazu.

Odkaz

Výborné výsledky našich studentů ve školním roce 2015/2016

Olympiáda v německém jazyce 2015/2016   Kategorie II.B – pro žáky tercií a kvart osmiletých gymnázií    


Okresní kolo – 11. 2. 2016 – ZŠ Komenského Trutnov

Lucie Šimková 4.X 2. místo
Sára Báchorová 4.X 4. místo


Krajské kolo – 9. 3. 2016 – 1. soukromé gymnázium v Hradci Králové

Lucie Šimková 4.X 2. místo
Lucka se stala náhradnicí do kola celostátního.


Kategorie III.B - pro studenty 1. až 3. tříd čtyřletého gymnázia  a odpovídajících tříd osmiletého gymnázia z dvojjazyčných rodin


Krajské kolo (okresní kolo se nekoná) – 2. 3. 2016 na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové


Veronika Scholzeová 6.X 4. místo 
Linda - Katharina Langová se kvůli nemoci nemohla krajského kola zúčastnit.


Kategorie III. A  - pro studenty 1. až 3. tříd čtyřletého gymnázia a odpovídajících tříd osmiletého gymnázia


Okresní kolo – 10. 2. 2016 na Obchodní akademii v Trutnově


Eliška Klikarová         3. B 3. místo
Ondřej Rypan         6.X 3. místo
Eliška i Ondra byli náhradníky do kola krajského.


Soutěž v předčítání – Bücherwurm 2016

Celostátní kolo – 6. 4. 2016 v Pardubicích

Kategorie – nižší gymnázium

Michaela Kulichová 4.X         čestné uznání

Kategorie – vyšší gymnázium

Eliška Klikarová         3.B čestné uznání

Kategorie – studenti z dvojjazyčných rodin

Veronika Scholzeová 6.X 2. místo


Všem studentům, kteří se do soutěží přihlásili a účastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.UČITELÉ PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK


Mgr. Anita Báchorová
Mgr. Eva Hejnová
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Petra Rozehnalová
Mgr. Petra Tichá
Mgr. Markéta Řezníčková