Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Typové úlohy pro přírodovědně-vlastivědný test

Na níže uvedeném odkazu jsou k dispozici vzorové typové úlohy přírodovědně-vlastivědného testu určeného pro uchazeče o vzdělávání osmiletého oboru.

Odkaz

Výměnný pobyt v německém Jeveru 2015 - 2016

Dne 12. 9. 2015 se 18 studentů naší školy v doprovodu paní učitelky Hejnové a Rozehnalové vydalo brzy ráno na výpravu do německého Jeveru. Cesta byla velmi dlouhá, ale přesto zábavná. Končila na nádraží v Sande, kde na nás čekali němečtí studenti s rodinami. Každý  si našel svého partnera, se kterým jsme odjeli ke své nové "rodině".

První den, tedy neděli, strávil každý se svou rodinou. V pondělí jsme se všichni sešli ve škole a byli jsme rádi, že opět vidíme nějaké Čechy. Ve škole nás přivítal ředitel gymnázia a poté jsme si zahráli volejbal proti německým studentům. V poledne jsme se odebrali na městskou radnici, kde na nás už čekal pan starosta. Mile nás přivítal a pohostil. Druhý den jsme ve škole pracovali na projektu s názvem Severní moře a jeho ostrovy. Společně jsme vytvořili plakáty a dozvěděli se nové informace o této oblasti. Následující den jsme se vydali na výlet trajektem na ostrov Langeoog, což je nedaleký ostrov o rozloze asi 10km2. Společně jsme se podívali k moři a někteří odvážlivci se v ledové vodě i vykoupali. Celé odpoledne jsme byli na ostrově, který byl opravdu krásný. Ve čtvrtek jsme jeli na výlet do města Brémy. Prošli jsme město a němečtí učitelé nám řekli něco o jeho historii. Je to velmi krásné historické město. Na poslední společný den pro nás němečtí partneři připravili výlet na kolech do Sande. V Sande jsme nasedli do kanoí a vydali jsme se na dvouhodinovou projížďku vodním kanálem. Poté jsme se vrátili zpět do Jeveru. Večer byla připravena rozlučková večeře s rodiči a učiteli ve školní k jídelně. Každá rodina připravila občerstvení, k dispozici byl i gril. Společné posezení bylo ukončeno asi ve 21 hodin. Potom jsme se ve skupinkách rozešli užít si poslední večer.

Druhý den ráno jsme odjížděli v 7 hodin a před námi byla 13 hodinová cesta. Zpáteční cesta už nebyla tak zábavná jako ta první. Nikomu se nechtělo domů a na nádraží při loučení ukáplo i pár slziček. Stala se z nás opravdu skvělá parta. Už se těšíme na naše nové přátele, kteří navštíví naši školu v červnu příštího roku.

 Za výměnné studenty Darja Marzecová 


Tradiční studentská výměna Trutnov - Jever 2016


Ve dnech 11. 6. – 18. 6. 2016 navštívila naše gymnázium skupina 18 studentek a studentů z
partnerské školy v německém Jeveru doprovázená dvěmi německými kolegy.
Během tohoto týdne absolvovali naši studenti společně s německými pestrý a zajímavý
program. Prohlédli jsme si naše město a jeho bezprostřední okolí, navštívili jsme společně
Prahu a její nejznámější pamětihodnosti, prošli jsme se skalním městem v Adršpachu,
prohlédli jsme si město Harrachov a tamější sklárnu známou ručním vyfukováním skla a
pěšky jsme zdolali i naši nejvyšší horu. Výstup na Sněžku Obřím dolem patřil k nejsilnějším
zážitkům německé skupiny, neboť město Jever leží v blízkosti Severního moře a tomu
odpovídá i rovinatý ráz okolní krajiny. Zdolávání horských vrcholů proto nepatří k běžným
činnostem zdejších obyvatel.
Týdenní pobyt byl zakončen “mezinárodním utkáním” v bowlingu. Všichni se společně
výborně bavili, na výsledku klání v podstatě nezáleželo.
Během pobytu německých studentů u nás se upevnila přátelství navázaná při prvním
vzájemném setkání, které proběhlo v září 2015 v Jeveru.
Studentská výměna proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných a věříme, že budou
následovat další.
P. RozehnalováGALERIE


UČITELÉ PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK


Mgr. Eva Hejnová
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Petra Rozehnalová
Mgr. Petra Tichá
Mgr. Markéta Řezníčková