Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Úspěchy našich studentů (2014 - 2015)

Výsledky Olympiády z německého jazyka - krajské kolo.  

 

3. března 2015 – Biskupské gymnázium Hradec Králové.  


Kategorie III.A   


2. místo     Matyáš Dvorský       7.X  

 
Matyáš Dvorský se stal náhradníkem celostátního kola olympiády, které se koná v dubnu 2015 na Goethově institutu v Praze.


Kategorie II.B 


5. místo     Daniela Murčová               5.X     
7. místo     Linda Katharina Langová  1. A  


Matyášovi, Daniele a Lindě děkujeme za svědomitou přípravu a vynikající výsledky  a  přejeme  hodně úspěchů nejen při studiu německého jazyka.

Výsledky Olympiády z německého jazyka - okresní kolo 


5. února 2015 – Obchodní akademie Trutnov  


Kategorie III.A 


2. místo Matyáš Dvorský  7.X  
4. místo Vojtěch Ondráček  6.X


Matyáš Dvorský postupuje do krajského kola, které se koná 3. března 2015 v Hradci Králové.  


10. února 2015 – ZŠ Komenského Trutnov


Kategorie II.B


2. místo David Holubec  4.X Matyášovi, Vojtovi a Davidovi děkujeme za svědomitou přípravu a vynikající výsledky  a  přejeme  hodně úspěchů nejen při studiu německého jazyka.BÜCHERWURM  2015 -  celostátní kolo  –  8. dubna 2015  v Pardubicích.  


BÜCHERWURM (KNIHOMOL) je soutěž v předčítání německého textu, kterou každoročně pořádá GOETHE-ZENTRUM v Pardubicích pro žáky a studenty základních škol a gymnázií z celé republiky. Letos nás v pardubickém Divadle 29, kde se akce pravidelně odehrává, zastupovali Lucie Šimková (3.X), Linda Langová (1.A) a Ondřej Rypan (5.X). Nejlépe se vedlo Lucii Šimkové, která kategorii žáků nižších gymnázií vyhrála. Ke skvělému úspěchu blahopřejeme a všem děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. 


Výsledky:  

II. kategorie - studenti tercií a kvart nižšího gymnázia  

1. místo Lucie Šimková       3.X


  
III. kategorie – studenti 1. až 4. ročníků čtyřletého gymnázia a odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia  

7. místo Ondřej Rypan        5.X


V. kategorie – studenti gymnázia z dvojjazyčných rodin

4. místo Linda – Katharina  Langová         1.A


      


UČITELÉ PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK


Mgr. Eva Hejnová
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Petra Rozehnalová
Mgr. Petra Tichá
Mgr. Markéta Řezníčková