Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Úspěchy našich studentů ve školním roce 2019/2020

A/Soutěž  v německém jazyce 2019/2020 

Kategorie II. B – pro žáky tercií a kvart osmiletých gymnázií 

okresní kolo 

Hana Jorová                                                 4.X                              7. místo

František Pýcha                                            4.X                             8. místo

Kategorie III. A  - pro studenty 1. až 3. tříd čtyřletého gymnázia a odpovídajících tříd osmiletého gymnázia

okresní kolo

Anna Valkem                                                 6.X                               3. místo

Eliška Krejcarová                                          7.X                               4. místo

B/ Soutěž v předčítání – Bücherwurm 2020

celostátní kolo

Kategorie –  II - nižší gymnázium

Alžběta Dvorská                     4.X                              3. místo

Kategorie –  III - vyšší gymnázium

Jan Rus                                   8.X                              3.  místo


UČITELÉ PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK


Mgr. Anita Báchorová
Mgr. Eva Hejnová
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Petra Rozehnalová
Mgr. Petra Tichá
Mgr. Markéta Řezníčková