Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Třídní schůzky a konzultace pro zákonné zástupce studentů již ve čtvrtek 30. 11. 2023 od 16 hodin

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 se uskuteční pro zákonné zástupce studentů třídní schůzky. Od 16 hodin se budou řešit společné záležitosti v kmenových učebnách, od 16:20 proběhnou konzultace s jednotlivými vyučujícími. Rozpis kmenových učeben a konzultačních místností najdete v prostorách školy. Srdečně Vás zveme.

Jednodenní zájezd do Berlína

"Cizí jazyk nám nenabízí pouze slova, ale jiný svět." J. Vrba

Jako každoročně uspořádala komise německého jazyka přednostně pro své studenty jednodenní výlet, tentokrát se stala naším cílem německá metropole.

V pátek 12.dubna 2013 jsme se sešli před budovou gymnázia už ve dvě hodiny ráno, přepočítali rozespalé obličeje padesáti účastníků a vyrazili směrem Berlín.

Ačkoli nám počasí vůbec nepřálo a celé dopoledne jsme po rozkopaných ulicích klopýtali šermujíce deštníky, odpolední sluníčko nám bylo odměnou.

Prohlídku města jsme pod taktovkou paní Lady Eiger zahájili u Alexandrijského náměstí a Červené radnice, delší zastávkou v suchu bylo Pergamonské muzeum, kde jsme strávili dvě hodiny. Poté

následoval Berlínský dóm, Braniborská brána, ostatky berlínské zdi, Sony-centrum a dlouho očekávané nákupy. Opravdu velkolepý výhled nám nabídla prosklená kupole Říšského sněmu, kterou jsme mohli vystoupat po důkladné osobní prohlídce s drobným zádrhelem, viď, Vojto. Poslední zastávkou byl zakonzervovaný pamětní kostel v západní části s nepřehlédnutelnou mozaikou.

Vyfoukaní, obtěžkaní drobnými dárky a plnou hlavou zážitků jsme v 18 hodin naskočili do přistaveného autobusu a hladce vykličkovali z páteční špičky.

Dík patří všem účastníkům a účastnicím zájezdu za dochvilnost, bezproblémový průběh, paní průvodkyni dokonalou organizaci a zajímavé informace.


UČITELÉ PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK


Mgr. Eva Hejnová
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Petra Rozehnalová
Mgr. Petra Tichá
Mgr. Markéta Řezníčková