Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Úspěchy našich studentů (2013-14)

"Cizí jazyk nám nenabízí pouze slova, ale jiný svět." J. Vrba

Výsledky olympiád v německém jazyce 2014.

Kategorie II. B – pro žáky tercií a kvart osmiletých gymnázií.

okresní kolo:

O. Rypan 4.X  3. místo

D. Murčová byla nejšikovnější ze všech, ale byla vyřazena se soutěže kvůli německém občanství. Po naší žádosti o přehodnocení, která byla zamítnuta, jí byla dána možnost účastnit se krajského kola v jiné kategorii – II. C pro studenty z dvojjazyčných rodin.

 

Kategorie II. C – pro žáky tercií a kvart z dvojjazyčných rodin.

krajské kolo (okresní kolo se nekoná):

V. Scholzeová 4.X  1. místo

D. Murčová 4.X  2. místo

celostátní kolo:

V. Scholzeová 4.X  2. místo

Vynikajícího úspěchu dosáhla žákyně třídy 4.X Veronika Scholzeová na Olympiádě z německého jazyka. Po vítězství v krajském kole se dostala až do celorepublikového finále, které se konalo 7. dubna v Praze na Goethe-Institutu. V konkurenci 13 soutěžících z jednotlivých krajů obsadila v kategorii II. C (studenti z bilingvních rodin) skvělé 2. místo. K umístění blahopřejeme a zároveň patří poděkování Veronice za vzornou reprezentaci naší školy.

 

Kategorie III. A - pro studentý 1. až 3. tříd čtyřletého gymnázia a odpovídajících tříd osmiletého gymnázia.

okresní kolo:

K. Kosařová 3. A  3. místo

H. Josífková 7.Y  5. místo

krajské kolo:

K. Kosařová 3.A  4. místo


Kategorie III. B - pro studenty z dvojjazyčných rodin.

krajské kolo:

M. Scholze 6.Y 2. místo (náhradník pro celostátní kolo, které se koná 8.dubna v Praze)


__________________________________________________________________________________________________________________________

Bücherwurm 2014 - soutěž v předčítání

Celostátní přehlídka

Ve středu 16.4.2014 se v budově Goethe-Zentrum v Pardubicich konala celostátní přehlídka soutěže v předčítání německého textu pod názvem Bücherwurm (Knihomol) 2014. Také zde měla naše škola zastoupení, naši studenti T. Kempfová, V. Scholzeová a T. Jakoubek se v silné konkurenci neztratili , a i když ve svých kategoriích nedosáhli na medailové posty, dobře reprezentovali trutnovské gymnázium, za což jim patří poděkování.


UČITELÉ PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK


Mgr. Eva Hejnová
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Petra Rozehnalová
Mgr. Petra Tichá
Mgr. Markéta Řezníčková