Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

"Cizí jazyk nám nenabízí pouze slova, ale jiný svět." J. Vrba

Francisceum Zerbst a Mariengymnasium Jever

Francisceum Zerbst (před rokem 1989 EOS“Albert Kuntze“) je naší partnerskou školou již od roku 1979. Město Zerbst leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Výměna je určena pro studenty kvint, popř. 1. ročníků. Více informací najdete na www.gymnasium-francisceum.de

Mariengymnasium Jever je naší partnerskou školou od roku 1992. Městečko Jever leží ve spolkové zemi Dolní Sasko asi 20 km od Severního moře. Více informací najdete na www.mariengymnasium-jever.de

Reportáže očima německých studentů jsou zde:

http://www.mariengymnasium-jever.de/index.php?site=schulleben&kat=partnerschulen&cid=4&tgl=25


Jever - podzim 2014

Jever! Slyšeli jste už někdy o tomto městě? Jestli ne, tak pozorně čtěte dál. Je to město na severu Německa, kde dvacet studentů naší školy strávilo týden v německých rodinách.

Vstříc novým zkušenostem s německým jazykem jsme vyjeli v sobotu 20. září. Po několikahodinové (a poněkud úmorné) cestě jsme dorazili na nádraží v Sande, kde jsme poprvé naživo spatřili své výměnné partnery. Němečtí studenti si nás „rozebrali“ a odvezli do svých domovů. Po neděli strávené s rodinou na nás již čekal připravený program. Nahlédli jsme do výuky, skládali hudbu v rámci celodenního projektu, podívali se na jeden z Východofríských ostrovů Langeoog a do starobylého města Brémy. Poslední den se odehrál ve znamení sportu, kdy jsme i přes menší nepřízeň počasí absolvovali cyklistický výlet spojený s pádlováním.

Na závěr pobytu samozřejmě nesmělo chybět řádné rozloučení v podobě společného večera. Tereza Seidelová

Neuvěřitelné bylo pozorovat život v rodině, která má úplně jiné zvyky. Německo se mi moc líbilo - jak část, kde jsem bydlela, tak i pobřeží, příroda a architektura (cihlové domy). Sára Rozínková

Rodina, u které jsem bydlela, byla velice milá, příjemná a chovala se ke mně hezky. Společný program  se mi také velmi líbil. Jsem ráda, že jsem tam jela. Nikola Makovičková

Myslím, že všichni jsme si výměnný pobyt v Německu užili, a tímto bychom chtěli poděkovat paní učitelce Báchorové a Tiché za příjemně strávený týden.Zerbst 2014 

Ve dnech 22.-26.4.2014 jsme se vydali na dobrodružnou  výpravu do malebného městečka Zerbst v Německu. Této studentské výměny  se zúčastnilo 13 studentů v doprovodu p.uč. Petry Rozehnalové a Evy Hejnové.  Náš výlet začal velmi brzy ráno, ale i přesto jsme byli všichni plní energie a nadšení. Ani cesta dlouhá „ pouhých“ 11 hodin s devíti „báječnými“ přestupy nám naši náladu nezkazila.Přijeli jsme na určené místo, kde už  nás netrpělivě vyhlíželi  naši němečtí partneři.

Druhý den následovala jednodenní návštěva Berlína. Zde jsme se podívali do budovy Reichstagu, prohlédli si sněmovnu Bundestagu a prošli skleněnou kopulí se zajímavou výstavou historie Německa 20. století. Dalším bodem programu byla návštěva Muzea hororu, kde jsme se nejen báli, ale i pobavili.  Poté jsme si na Alexandrově náměstí mohli projít obchůdky. Vzhledem k pozdnímu příjezdu jsme se hned rozprchli opět ke svým rodinám.

Ráno třetího dne nás studenti pomocí scének z historie školy i města provedli po své škole. Budova gymnázia nás svým historickým vzhledem velice uchvátila. Dalším programem tohoto dne byla prohlídka interaktivní výstavy  v Magdeburgu, kde nás velmi zajímavě seznámili s podstatou fyzikálních zákonů. Kousek od tohoto muzea bylo lanové centrum, které jsme samozřejmě nemohli nevyzkoušet! Strach z výšek pominul a my si to náramně užili. Když jsme lanové centrum opustili, němečtí kamarádi pro nás měli vymyšlenou akci ještě ve městě, takže jsme se až do pozdního večera opravdu nenudili.

Poslední celý společný den  jsme strávili v Zerbstu. A jelikož škola zrovna tento den slavila jubileum, byli jsme na instrumentálním koncertu a také na sportovním stadionu, kde se konal tradiční běh školy. Poslední  akcí bylo večerní vystoupení školního pěveckého sboru, kde účinkovali někteří naši noví přátelé. Poté následovala „pizzová párty“  na  rozloučenou!

Po emotivním rozloučení u ranního vlaku jsme strávili 11 hodin na cestě domů.

Myslím, že můžu říct za všechny, že to byla báječná zkušenost. Až budete mít tuto šanci vy, rozhodně ji nepropásněte a jeďte do Zerbstu!

                                                                                                                Za zúčastněné studenty Yveta Hrůzová


Studenti z jeverského gymnázia na návštěvě v Trutnově

Jako každým rokem se studenti našeho gymnázia opět účastnili výměnného pobytu s německým Jeverem. My jsme se do oblasti severního Německa vydali loni v září a letos v květnu nás setkání s našimi novými německými kamarády čekalo znovu, tentokrát u nás. Autobus plný studentů přijel 11.5.2014 v pozdních večerních hodinách k budově gymnázia, kde si každý z nás „svého“ Němce vyzvedl a odvezl domů. V neděli nás čekal společný program v rodinách. Každý zvolil svou zábavu, někdo se vydal do ZOO ve Dvoře Králové, jiný do hor či Ratibořic nebo se prostě jen podíval po Trutnově a okolí. V pondělí už jsme se opět všichni sešli ve škole a pobyli první dvě hodiny ve třídách, kde někteří učitelé tyto „návštěvníky“ zapojili do výuky. V tomto týdnu jsme pořádali mnoho výletů do okolí, ale i do vzdálenějších míst, jako byly Adršpašské skály, Harrachov či Praha. Každý má na tento týden plný zážitků také památku v podobě trička, které jsme si pokreslili dle vlastních návrhů v rámci výtvarného projektu. Jelikož jsme také měli nějaké odpoledne volné, podnikali jsme různé společné akce. A ať už se jednalo o paintball, bowling či posezení v restauraci, pokaždé to stálo za to a dopomáhalo nám to v utužování vzájemných kamarádských vztahů. Ačkoli snad každého mrzelo, že tento týden a společné strávené chvíle skončily, s kamarády z výměnného pobytu budeme i nadále udržovat kontakt a věříme, že se snad s nimi někdy v budoucnu opět setkáme.

Za účastníky výměny Martincová Anna, 3. A


UČITELÉ PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK


Mgr. Anita Báchorová
Mgr. Eva Hejnová
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Petra Rozehnalová
Mgr. Petra Tichá
Mgr. Markéta Řezníčková