Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří byli přijatí ke vzdělávání na Gymnázium Trutnov, ale vědí jistě, že chtějí nastoupit jinam, aby nás o této skutečnosti informovali.

Výsledky přijímacího řízení 2022 a užitečné rady a návody k dalšímu postupu v rámci přijímacího řízení jsou k dispozici v souborech přiložených k textu na níže uvedeném odkazu.

Odkaz
Sine mathematica vita nulla est. Bez matematiky život nestojí za nic. :-)

Volitelná matematika (od 3. ročníku, resp. septimy - 2 hod. týdně)

Základy diferenciálního a integrálního počtu


Obsah předmětu

Volitelná matematika (3. a 4. ročník). Hlavním cílem předmětu je doplnit učivo z diferenciálního a integrálního počtu. Tuto partii jsme zcela vyřadili z hodin povinné matematiky a přesunuli do matematiky volitelné. Jedná se o učivo, které má zásadní význam pro další studium matematiky na vysokých školách (MATFYZ, technické obory ekonomické fakulty, chemie,...)


3. ročník

Algebraické rovnice - rozklady mnohočlenů, použití matic k řešení soustav rovnic, rovnice vyšších stupňů, reciproké rovnice.

Grafy funkcí - opakování a doplnění poznatků.

Diferenciální počet - limita funkce, derivace funkce, monotónnost a extrémy funkce, slovní úlohy na extrémy funkce, průběh funkce.


4. ročník

Integrální počet - primitivní funkce, určitý integrál, obsahy, objemy, fyzikální úlohy.

Opakování a doplnění učiva k maturitě a přijímacím zkouškám.Seminář z matematiky (4. ročník, resp. oktáva - 2 hod. týdně)

Hlavním cílem je příprava na maturitu a přijímací zkoušky.

UČITELÉ PŘEDMĚTU MATEMATIKA


Ivana Červená
Ing. Ondřej Lev, Ph.D.
Mgr. Pavel Káňa
Mgr. Alexandra Spatzierová
PaedDr. Libor Turek
Mgr. Vladimíra Zajíčková