Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Sine mathematica vita nulla est. Bez matematiky život nestojí za nic. :-)

Volitelná matematika (od 3. ročníku, resp. septimy - 2 hod. týdně)

Základy diferenciálního a integrálního počtu


Obsah předmětu

Volitelná matematika (3. a 4. ročník). Hlavním cílem předmětu je doplnit učivo z diferenciálního a integrálního počtu. Tuto partii jsme zcela vyřadili z hodin povinné matematiky a přesunuli do matematiky volitelné. Jedná se o učivo, které má zásadní význam pro další studium matematiky na vysokých školách (MATFYZ, technické obory ekonomické fakulty, chemie,...)


3. ročník

Algebraické rovnice - rozklady mnohočlenů, použití matic k řešení soustav rovnic, rovnice vyšších stupňů, reciproké rovnice.

Grafy funkcí - opakování a doplnění poznatků.

Diferenciální počet - limita funkce, derivace funkce, monotónnost a extrémy funkce, slovní úlohy na extrémy funkce, průběh funkce.


4. ročník

Integrální počet - primitivní funkce, určitý integrál, obsahy, objemy, fyzikální úlohy.

Opakování a doplnění učiva k maturitě a přijímacím zkouškám.Seminář z matematiky (4. ročník, resp. oktáva - 2 hod. týdně)

Hlavním cílem je příprava na maturitu a přijímací zkoušky.

UČITELÉ PŘEDMĚTU MATEMATIKA


Ivana Červená
Ing. Ondřej Lev, Ph.D.
Mgr. Pavel Káňa
Mgr. Alexandra Spatzierová
PaedDr. Libor Turek
Mgr. Petra Vojtěchová
Bc. Denisa Jirásková