Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří byli přijatí ke vzdělávání na Gymnázium Trutnov, ale vědí jistě, že chtějí nastoupit jinam, aby nás o této skutečnosti informovali.

Výsledky přijímacího řízení 2022 a užitečné rady a návody k dalšímu postupu v rámci přijímacího řízení jsou k dispozici v souborech přiložených k textu na níže uvedeném odkazu.

Odkaz
Sine mathematica vita nulla est. Bez matematiky život nestojí za nic. :-)

Že „kniha přírody je psána jazykem matematiky", tvrdil už Galileo Galilei v 16. století.

 Výuce matematiky je na gymnáziu věnována značná péče a matematika patří spolu s mateřským a cizími jazyky ke stěžejním předmětům. Vyučuje se ve všech ročnících kvalifikovanými učiteli. Patří mezi volitelné maturitní předměty a je nezbytnou výzbrojí studentů, kteří chtějí pokračovat na vysokých školách technického a ekonomického zaměření. Stále více však proniká i do společensko-vědních oborů (zejména statistické metody) a svým vlivem na rozvoj myšlení významně zvyšuje prestiž gymnaziálního vzdělání. Předmětová komise podporuje účast studentů v řadě matematických soutěží (Matematická olympiáda, Internetová matematická olympiáda, Pythagoriáda, korespondenční semináře, Klokan, Matboj, Náboj aj.).

 V rámci volitelných předmětů je nabízeny od 3. ročníku předmět Volitelná matematika, od 4. ročníku ještě navíc Seminář z matematiky. Dlouhodobě pracuje též matematický kroužek (zaměřený především na přípravu na MO).


Hodinové dotace matematiky na Gymnáziu Trutnov:

ROČNÍK
POČET HODIN
prima
4
sekunda
4
tercie
4
kvarta
4
kvinta / 1.ročník
4
sexta / 2.ročník
4
septima / 3.ročník
4 (+ možnost 2 hodiny Volitelné matematiky)
oktáva / 4.ročník
3 (+ možnost 2 hodiny Volitelné matematiky,  2 hodiny Matematický seminář)

UČITELÉ PŘEDMĚTU MATEMATIKA


Ivana Červená
Ing. Ondřej Lev, Ph.D.
Mgr. Pavel Káňa
Mgr. Alexandra Spatzierová
PaedDr. Libor Turek
Mgr. Vladimíra Zajíčková