Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Sine mathematica vita nulla est. Bez matematiky život nestojí za nic. :-)

Že „kniha přírody je psána jazykem matematiky", tvrdil už Galileo Galilei v 16. století.

 Výuce matematiky je na gymnáziu věnována značná péče a matematika patří spolu s mateřským a cizími jazyky ke stěžejním předmětům. Vyučuje se ve všech ročnících kvalifikovanými učiteli. Patří mezi volitelné maturitní předměty a je nezbytnou výzbrojí studentů, kteří chtějí pokračovat na vysokých školách technického a ekonomického zaměření. Stále více však proniká i do společensko-vědních oborů (zejména statistické metody) a svým vlivem na rozvoj myšlení významně zvyšuje prestiž gymnaziálního vzdělání. Předmětová komise podporuje účast studentů v řadě matematických soutěží (Matematická olympiáda, Internetová matematická olympiáda, Pythagoriáda, korespondenční semináře, Klokan, Matboj, Náboj aj.).

 V rámci volitelných předmětů je nabízeny od 3. ročníku předmět Volitelná matematika, od 4. ročníku ještě navíc Seminář z matematiky. Dlouhodobě pracuje též matematický kroužek (zaměřený především na přípravu na MO).


Hodinové dotace matematiky na Gymnáziu Trutnov:

ROČNÍK
POČET HODIN
prima
4
sekunda
4
tercie
4
kvarta
4
kvinta / 1.ročník
4
sexta / 2.ročník
4
septima / 3.ročník
4 (+ možnost 2 hodiny Volitelné matematiky)
oktáva / 4.ročník
3 (+ možnost 2 hodiny Volitelné matematiky,  2 hodiny Matematický seminář)

UČITELÉ PŘEDMĚTU MATEMATIKA


Ivana Červená
Ing. Ondřej Lev, Ph.D.
Mgr. Pavel Káňa
Mgr. Alexandra Spatzierová
PaedDr. Libor Turek
Mgr. Bc. Petra Vojtěchová
Mgr. Denisa Jirásková