Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří byli přijatí ke vzdělávání na Gymnázium Trutnov, ale vědí jistě, že chtějí nastoupit jinam, aby nás o této skutečnosti informovali.

Výsledky přijímacího řízení 2022 a užitečné rady a návody k dalšímu postupu v rámci přijímacího řízení jsou k dispozici v souborech přiložených k textu na níže uvedeném odkazu.

Odkaz

Internetová matematická olympiáda

V úterý 25. listopadu se náš tým ve složení Iva Brátová, Tomáš Jakubec, Jakub Skřivánek (všichni 4.A), Ondřej Havelka, Vladimír Smilnický, Jonáš Tuček a Jakub Tylš (všichni 7.Y) zúčastnil 7. ročníku Internetové matematické olympiády pro studenty středních škol. Tato mezinárodní soutěž je organizována Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a je určena pro sedmičlenné týmy žáků stejné školy. Celá soutěž trvala 120 minut (od 9:00 do 11:00), během nichž se týmy snažily vyřešit 10 obtížných úloh z matematiky, s pomocí techniky a především vlastních dovedností.

Během soutěže se náš tým dostal do velkého časového presu a odesílal úlohy za 5 minut dvanáct (ve skutečnosti spíše jedenáct), ale nakonec se nám povedlo vyřešit a včas odeslat 7 úloh se ziskem 9,682 bodu a v silné konkurenci 201 týmů z Česka, Slovenska a Polska se náš tým umístil na skvělém 32. místě! Tímto bych chtěl také opětovně poděkovat všem členům našeho týmu Gymnázia Trutnov a garantovi týmu Ing. Ondřeji Levovi, Ph.D.

Ondřej Havelka,
kapitán týmu GTU

http://www.jcmm.cz/images/articles/f_pic505.jpg


UČITELÉ PŘEDMĚTU MATEMATIKA


Ivana Červená
Ing. Ondřej Lev, Ph.D.
Mgr. Pavel Káňa
Mgr. Alexandra Spatzierová
PaedDr. Libor Turek
Mgr. Vladimíra Zajíčková