Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Internetová matematická olympiáda

V úterý 25. listopadu se náš tým ve složení Iva Brátová, Tomáš Jakubec, Jakub Skřivánek (všichni 4.A), Ondřej Havelka, Vladimír Smilnický, Jonáš Tuček a Jakub Tylš (všichni 7.Y) zúčastnil 7. ročníku Internetové matematické olympiády pro studenty středních škol. Tato mezinárodní soutěž je organizována Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a je určena pro sedmičlenné týmy žáků stejné školy. Celá soutěž trvala 120 minut (od 9:00 do 11:00), během nichž se týmy snažily vyřešit 10 obtížných úloh z matematiky, s pomocí techniky a především vlastních dovedností.

Během soutěže se náš tým dostal do velkého časového presu a odesílal úlohy za 5 minut dvanáct (ve skutečnosti spíše jedenáct), ale nakonec se nám povedlo vyřešit a včas odeslat 7 úloh se ziskem 9,682 bodu a v silné konkurenci 201 týmů z Česka, Slovenska a Polska se náš tým umístil na skvělém 32. místě! Tímto bych chtěl také opětovně poděkovat všem členům našeho týmu Gymnázia Trutnov a garantovi týmu Ing. Ondřeji Levovi, Ph.D.

Ondřej Havelka,
kapitán týmu GTU

http://www.jcmm.cz/images/articles/f_pic505.jpg


UČITELÉ PŘEDMĚTU MATEMATIKA


Ivana Červená
Ing. Ondřej Lev, Ph.D.
Mgr. Pavel Káňa
Mgr. Alexandra Spatzierová
PaedDr. Libor Turek
Mgr. Bc. Petra Vojtěchová
Mgr. Denisa Jirásková