Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2018

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2018!!!

Hodinové dotace

 

 Informatika

Prima

Sekunda

Tercie 

Kvarta 

nižší stupeň 

 1

Kvinta/I

Sexta/II 

Septima/III 

Oktáva/IV 

vyšší stupeň 

 Volitelná informatika

Kvinta/I

Sexta/II 

Septima/III 

Oktáva/IV 

vyšší stupeň 

0

2

3

5


Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a integruje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, Využití digitálních technologií.

Je určen všem žákům osmiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia.

Učivo je dále rozšiřováno a prohlubováno ve volitelné informatice.


UČITELÉ PŘEDMĚTU INFORMATIKA


Ing. Pavel Bezděk
Mgr. Miroslav Vítek
Mgr. Jiří Zákoucký