Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří byli přijatí ke vzdělávání na Gymnázium Trutnov, ale vědí jistě, že chtějí nastoupit jinam, aby nás o této skutečnosti informovali.

Výsledky přijímacího řízení 2022 a užitečné rady a návody k dalšímu postupu v rámci přijímacího řízení jsou k dispozici v souborech přiložených k textu na níže uvedeném odkazu.

Odkaz

Hodinové dotace

 

 Informatika

Prima

Sekunda

Tercie 

Kvarta 

nižší stupeň 

 1

Kvinta/I

Sexta/II 

Septima/III 

Oktáva/IV 

vyšší stupeň 

 Volitelná informatika

Kvinta/I

Sexta/II 

Septima/III 

Oktáva/IV 

vyšší stupeň 

0

2

3

5


Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a integruje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, Využití digitálních technologií.

Je určen všem žákům osmiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia.

Učivo je dále rozšiřováno a prohlubováno ve volitelné informatice.


UČITELÉ PŘEDMĚTU INFORMATIKA


Mgr. Alexandra Spatzierová
Mgr. Miroslav Vítek
Mgr. Jiří Zákoucký