Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Nezapomeňte na přijímačky přinést čestné prohlášení

Upozorňuji na velmi důležitou skutečnost. Bez předložení čestného prohlášení o neinfekčnosti podepsaného zákonným zástupcem v den přijímací zkoušky nemůže být uchazeč vpuštěn do budovy školy a nemůže tedy ani konat zkoušku. Nezapomeňte tedy tento dokument mít s sebou!!!

Odkaz

Hodinové dotace

 

 Informatika

Prima

Sekunda

Tercie 

Kvarta 

nižší stupeň 

 1

Kvinta/I

Sexta/II 

Septima/III 

Oktáva/IV 

vyšší stupeň 

 Volitelná informatika

Kvinta/I

Sexta/II 

Septima/III 

Oktáva/IV 

vyšší stupeň 

0

2

3

5


Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a integruje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, Využití digitálních technologií.

Je určen všem žákům osmiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia.

Učivo je dále rozšiřováno a prohlubováno ve volitelné informatice.


UČITELÉ PŘEDMĚTU INFORMATIKA


Mgr. Alexandra Spatzierová
Mgr. Miroslav Vítek
Mgr. Jiří Zákoucký