Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2018

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2018!!!

Informatika se postupem času přesunula z teoretické roviny do praktické. Hlavním cílem není získání vědomostí, nebo schopnosti ovládat konkrétní program. 

Skutečným cílem je postupně naučit studenty učit se samostatně, v tak dynamicky rozvíjejícím se oboru to snad jinak ani nejde.


Během studia studenti získají zakladní informace o stavbě a fungování počítače v minulosti, souřastnosti s výhledem do budoucnosti. Součástí výuky je i jednoduchá teorie počítačových sítí včetně té největší Internetu. Neodmyslitelnou složku tvoří osvojení správných postupů pro efektivní a hlavě bezpečné používání počítačů.

V současné době pro výuku využíváme počítače s Windows nebo Windows Server, MS Office, CorelDRAW Graphics Suite, Mupad a další. 

Studenti mají k dispozici dvě učebny výpočetní techniky z toho jedna je vybavena interaktivní tabulí.

Postupně vybavujeme běžné učebny počítači s dataprojektory, interaktivními tabulemi nebo TV.


UČITELÉ PŘEDMĚTU INFORMATIKA


Ing. Pavel Bezděk
Mgr. Miroslav Vítek
Mgr. Jiří Zákoucký