Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Informatika se postupem času přesunula z teoretické roviny do praktické. Hlavním cílem není získání vědomostí, nebo schopnosti ovládat konkrétní program. 

Skutečným cílem je postupně naučit studenty učit se samostatně, v tak dynamicky rozvíjejícím se oboru to snad jinak ani nejde.


Během studia studenti získají zakladní informace o stavbě a fungování počítače v minulosti, souřastnosti s výhledem do budoucnosti. Součástí výuky je i jednoduchá teorie počítačových sítí včetně té největší Internetu. Neodmyslitelnou složku tvoří osvojení správných postupů pro efektivní a hlavě bezpečné používání počítačů.

V současné době pro výuku využíváme počítače s Windows nebo Windows Server, MS Office, CorelDRAW Graphics Suite, Mupad a další. 

Studenti mají k dispozici dvě učebny výpočetní techniky z toho jedna je vybavena interaktivní tabulí.

Postupně vybavujeme běžné učebny počítači s dataprojektory, interaktivními tabulemi nebo TV.


UČITELÉ PŘEDMĚTU INFORMATIKA


Mgr. Alexandra Spatzierová
Mgr. Miroslav Vítek
Mgr. Jiří Zákoucký