Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Jak psát projekt na volitelnou fyziku

Jak psát projekt na volitelnou fyziku


Projekt na volitelnou fyziku má písemný výstup ve formě článku. Při psaní takového článku je potřeba dodržovat některé zásady a správnou formu. Předně, volíme správný jazykový styl; hovorových výrazů a vtipů je potřeba se vyvarovat. Odborný článek není líčení fyzikálních pohádek kamarádům z nižších ročníků.

Co se týče formy: článek musí začínat hlavičkou, kde je napsaný název projektu, jméno autora a datum. V úvodu musí být jasně zformulován problém, kterého se projekt týká a případně motivace. V závěru čtenář najde výsledky projektu v názorné formě: buď ve vhodném grafu, či ve statisticky zpracovaném výstupu.  Závěr musí obsahovat odpovědi na otázky stanovené v úvodu a případné hodnocení projektu či další možné návaznosti.

Co je nutné zdůraznit a co je možné vynechat? Buďte názorní. Každý experiment je nutné vhodně zdokumentovat nejlépe přiloženou fotografií či schématem pokusu. Fyzikální podstata problému musí být dostatečně podrobně vysvětlena, každé označení jasně popsáno. Je vhodné vynechávat jednoduché úpravy rovnic, laskavý čtenář bude jistě schopen je sám zrekonstruovat.

Dobře vypracovaný projekt stojí spoustu práce, kterou musíte udělat sami. Jako generálka na příští práce (bakalářská, diplomová) však podle mne rozhodně stojí za to.

Hodně štěstí.

V přiloženém souboru najdete projekt Jaroslava Kácovského z roku 2012. Ačkoliv po formální stránce je mu možné stále mnoho vytknout, jedná se o velmi povedený článek s vynikajícím grafickým zpracováním.PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
mereni-relativni-permitivity-materialu-plastove-lahve.pdf STÁHNOUT

UČITELÉ PŘEDMĚTU FYZIKA


Ivana Červená
Ing. Ondřej Lev, Ph.D.
PaedDr. Libor Turek
Mgr. Jiří Zákoucký