Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Nezapomeňte na přijímačky přinést čestné prohlášení

Upozorňuji na velmi důležitou skutečnost. Bez předložení čestného prohlášení o neinfekčnosti podepsaného zákonným zástupcem v den přijímací zkoušky nemůže být uchazeč vpuštěn do budovy školy a nemůže tedy ani konat zkoušku. Nezapomeňte tedy tento dokument mít s sebou!!!

Odkaz

Fyzika jako nedílná součást přírodovědného vzdělání se vyučuje na nižším gymnáziu už od primy, na vyšším rovněž ve všech ročnících. Učivo se probere ve dvou úplných cyklech – na vyšším gymnáziu s vydatnou podporou matematiky. Součástí výuky jsou laboratorní práce zařazené v každém ročníku buď jako samostatné hodiny nebo v rámci běžné dotace.  Fyzika je tradičně volitelným maturitním předmětem takřka nezbytným při volbě dalšího studia na technických vysokých školách a doporučeným i pro další studium na lékařských nebo farmaceutických fakultách. Všichni vyučující mají nejvyšší požadovanou kvalifikaci, ve výuce se uplatňuje výpočetní technika. Předmětová komise podporuje účast studentů v celostátních i regionálních soutěžích (FO, Pikomat, korespondenční semináře apod). Studentům 3. ročníků je nabízen volitelný předmět Volitelná fyzika – rozšíření a prohloubení učiva – a v posledním ročníku Fyzikální seminář, zaměřený především na přípravu studentů k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ. Zpestřením výuky je několik exkurzí (hvězdárna, planetárium, elektrárna a další). Dlouholeté zkušenosti ukazují, že výuka fyziky má na naší škole dobrou úroveň.Hodinová dotace  prima1 hodlaboratorní práce v rámci 2 projektových dnůsekunda2 hoddttotercie2 hod+ 6 laboratorních prací ve zvláštních hodináchkvarta2 hoddttokvinta (1. ročník)2 hoddttosexta (2. ročník)2 hoddttoseptima (3. ročník)2 hoddttooktáva (4. ročník)2 hod+ cca 2 laboratorní práce v rámci hodin fyziky UČITELÉ PŘEDMĚTU FYZIKA


Ivana Červená
Ing. Ondřej Lev, Ph.D.
PaedDr. Libor Turek
Mgr. Miroslav Vítek
Mgr. Jiří Zákoucký