Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Fyzika jako nedílná součást přírodovědného vzdělání se vyučuje na nižším gymnáziu už od primy, na vyšším rovněž ve všech ročnících. Učivo se probere ve dvou úplných cyklech – na vyšším gymnáziu s vydatnou podporou matematiky. Součástí výuky jsou laboratorní práce zařazené v každém ročníku buď jako samostatné hodiny nebo v rámci běžné dotace.  Fyzika je tradičně volitelným maturitním předmětem takřka nezbytným při volbě dalšího studia na technických vysokých školách a doporučeným i pro další studium na lékařských nebo farmaceutických fakultách. Všichni vyučující mají nejvyšší požadovanou kvalifikaci, ve výuce se uplatňuje výpočetní technika. Předmětová komise podporuje účast studentů v celostátních i regionálních soutěžích (FO, Pikomat, korespondenční semináře apod). Studentům 3. ročníků je nabízen volitelný předmět Volitelná fyzika – rozšíření a prohloubení učiva – a v posledním ročníku Fyzikální seminář, zaměřený především na přípravu studentů k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ. Zpestřením výuky je několik exkurzí (hvězdárna, planetárium, elektrárna a další). Dlouholeté zkušenosti ukazují, že výuka fyziky má na naší škole dobrou úroveň.Hodinová dotace  prima1 hodlaboratorní práce v rámci 2 projektových dnůsekunda2 hoddttotercie2 hod+ 6 laboratorních prací ve zvláštních hodináchkvarta2 hoddttokvinta (1. ročník)2 hoddttosexta (2. ročník)2 hoddttoseptima (3. ročník)2 hoddttooktáva (4. ročník)2 hod+ cca 2 laboratorní práce v rámci hodin fyziky UČITELÉ PŘEDMĚTU FYZIKA


Ivana Červená
Ing. Ondřej Lev, Ph.D.
PaedDr. Libor Turek
Mgr. Jiří Zákoucký