Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří byli přijatí ke vzdělávání na Gymnázium Trutnov, ale vědí jistě, že chtějí nastoupit jinam, aby nás o této skutečnosti informovali.

Výsledky přijímacího řízení 2022 a užitečné rady a návody k dalšímu postupu v rámci přijímacího řízení jsou k dispozici v souborech přiložených k textu na níže uvedeném odkazu.

Odkaz

Volitelné předměty francouzštiny

Rivarol: "Le langage est la peinture de nos idées"

Volitelná francouzština – 2 roky

Předmět je nadstavbou běžných hodin francouzštiny. Student má možnost prohloubit své znalosti jak v oblasti gramatiky, tak v obsahu slovní zásoby. Předpokládaná náplň hodin je: práce s texty, poslechy, cílené využití stránek www.lepointdufle.net se zaměřením na reálie, ale i písničky, gramatické jevy,... Další aktivity možné po domluvě s vyučujícím. Cílem předmětu je příprava na mezinárodně uznávané zkoušky DELF/DALF, které studenti mohou skládat dvakrát ročně, „bezproblémové“ vyjadřování, korespondence (dopis, mail, sms), ...Témata jako: France , Francophonie, Gastronomie, Littérature,...


Konverzace ve francouzštině – 1 rok

Tento předmět je určen pro studenty posledního ročníku gymnázia a měl by být přípravou na maturitní zkoušku a na přijímací řízení na vysoké školy. Cílem je prohloubit a zopakovat slovní zásobu, gramatické jevy a to jak využitím internetových  stránek www.lepointdufle.net, tak i www.bonjourdefrance.com a dalších materiálů.

Další aktivity jsou možné po domluvě s vyučujícím. OBA PŘEDMĚTY SE MOHOU NAVZÁJEM KOMBINOVAT! TZN. Že ve čtvrtém ročníku může jeden student navštěvovat jak volitelnou francouzštinu, tak i konverzaci ve francouzském jazyce.


UČITELÉ PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK


Mgr. Karolína Václavíková
Mgr. Ludmila Mádlová
Mgr. Jana Nosková