Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Volitelné předměty francouzštiny

Rivarol: "Le langage est la peinture de nos idées"

Volitelná francouzština – 2 roky

Předmět je nadstavbou běžných hodin francouzštiny. Student má možnost prohloubit své znalosti jak v oblasti gramatiky, tak v obsahu slovní zásoby. Předpokládaná náplň hodin je: práce s texty, poslechy, cílené využití stránek www.lepointdufle.net se zaměřením na reálie, ale i písničky, gramatické jevy,... Další aktivity možné po domluvě s vyučujícím. Cílem předmětu je příprava na mezinárodně uznávané zkoušky DELF/DALF, které studenti mohou skládat dvakrát ročně, „bezproblémové“ vyjadřování, korespondence (dopis, mail, sms), ...Témata jako: France , Francophonie, Gastronomie, Littérature,...


Konverzace ve francouzštině – 1 rok

Tento předmět je určen pro studenty posledního ročníku gymnázia a měl by být přípravou na maturitní zkoušku a na přijímací řízení na vysoké školy. Cílem je prohloubit a zopakovat slovní zásobu, gramatické jevy a to jak využitím internetových  stránek www.lepointdufle.net, tak i www.bonjourdefrance.com a dalších materiálů.

Další aktivity jsou možné po domluvě s vyučujícím. OBA PŘEDMĚTY SE MOHOU NAVZÁJEM KOMBINOVAT! TZN. Že ve čtvrtém ročníku může jeden student navštěvovat jak volitelnou francouzštinu, tak i konverzaci ve francouzském jazyce.


UČITELÉ PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK


Mgr. Karolína Václavíková
Mgr. Ludmila Mádlová
Mgr. Jana Nosková