Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Rivarol: "Le langage est la peinture de nos idées"

Francouzský jazyk připravuje studenty ke zvládnutí lexikálních i lingvistických kompetencí, tj. v oblasti gramatické i jazykové. Studenti si během studia osvojují kromě těchto dovedností i sociokulturní kompetence, seznamují se s francouzskou kulturou i kulturou frankofonních zemí, a získávají přehled o různých oblastech života. Na konci studia jsou schopni se vyjadřovat ve všech základních životních situacích, sdělí svůj názor na různé oblasti, jako je kultura, historie, životní styl, ekologie apod. Na stejné věci jsou schopni se zeptat a reagovat. Studium probíhá jak na osmiletém gymnáziu, tak na čtyřletém. V prvním případě začíná v tercii a studenti před sebou mají šest ročníků studia, v druhém případě je studium francouzského jazyka čtyřleté. Hodinová dotace se pohybuje mezi 3 a 4 hodinami týdně. Během studia studenti vytvářejí mnoho projektů, které mají mezipředmětový charakter, mají možnost vycestovat buď na poznávací zájezd organizovaný školou nebo na výměnný pobyt. V posledních dvou ročnících si mohou zvolit volitelnou francouzštinu a své studium zakončit maturitou z francouzského jazyka, která je na úrovni B1.


UČITELÉ PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK


Mgr. Karolína Václavíková
Mgr. Ludmila Mádlová
Mgr. Jana Nosková