Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Studentský výtvarný salon 2017

Komise estetické výchovy vyhlašuje téma pro Studentský výtvarný salon, který tradičně koncem školního roku zaplní prostor Dračí uličky. Pro letošní ročník jsme zvolili dvě témata: "GYMPL" a "SYMBIÓZA".


Gymnázium jako místo setkávání i rozcházení, tolerování i ne-tolerování, objevů i zapomnění, radostí i strastí, dějiště komedií i dramat. Vše se zde proplétá i odvíjí vedle sebe, na světle i v ústraní, a každý den znovu začíná. Reagujte, tvořte, zachycujte, dokumentujte, transformujte!


Termín symbióza je chápán v širokém pojetí jako označení stavu, kdy spolu, úzce spjaty, dlouhodobě koexistují dva různé organismy. Přeneste význam pojmu do témat Vám blízkým.


Práce v libovolných technikách (kresba, malba, prostorová tvorba, fotografie ...) odevzdávejte v kabinetu estetické výchovy do 19 . května.


UČITELÉ PŘEDMĚTU ESTETICKÁ VÝCHOVA


Mgr. Jan Erben
Mgr. Eva Kudynová
Mgr. Pavla Hodasová
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Karolína Václavíková