Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Studentská plastika získala prestižní cenu Památníku Terezín

S roční odmlkou se studenti našeho gymnázia zapojili do výtvarné soutěže Památníku Terezín, která s dvacetiletou tradicí patří k nejprestižnějším výtvarným kláním v republice. Vyhlášené téma pro letošní ročník bylo zaměřeno na zákaz vzdělávání dětí židovského původu v době Protektorátu.


Z řad studentů, kteří o téma projevili v hodině výtvarné výchovy zájem, nejvíce vynikal nápad Anny Prouzové (1.A). Anna ve svém návrhu použila symbolu jablka, které představuje poznání a odkazuje na příběh o prvním muži a ženě ve Starém zákoně. Jablko, již po okusení, tvoří svým objemem a tvarem mozkovou část lebky, druhého symbolu. Skelet obličeje odhaluje následky snahy se vzdělat nebo být vzděláván za zdmi židovského ghetta.


Zdařilý a obsahově velice silný návrh Anna převedla do plastiky z keramické hlíny v životní velikosti. Plastika, která vznikla po mnoha desítkách hodin trpělivé práce, byla odlita technikou ztracené formy. Po získání sádrové formy, následně jejím odtesání a brusu odlitku vznikla finální podoba sádrové plastiky "Jablko poznání".


Práce Anny Prouzové v konkurenci studentů středních škol ze všech koutů republiky zaujala porotu soutěže natolik, že obdržela mimořádnou cenu Erika Poláka, bývalého vězně židovského ghetta a významného historika Památníku Terezín.


Ve středu 9. června se Anna zúčastnila slavnostního ceremoniálu předávání cen výtvarné a literární soutěže v budově Muzea ghetta. Aničce z celého srdce blahopřejeme k úžasnému úspěchu a zároveň děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy v umělecké tvorbě.Předání ceny Erika Poláka:

Tisková zpráva:

Za účasti hejtmana kraje Oldřicha Bubeníčka a řady významných hostů proběhlo v Terezíně slavnostní předání cen vítězům literární a výtvarné soutěže Memoriál Hany Greenfieldové pro děti a mládež, kterou už dvě desítky let vyhlašuje Památník Terezín ve spolupráci se svými partnery.


Akce byla součástí dvoudenního setkání mladých badatelů, které pokračuje ještě ve čtvrtek 9. června v prostorách Památníku Terezín. Téma letošního vzdělávacího projektu nese název „Školákem ve válečných letech“ a nutno říct, že v rámci uměleckého vyjádření se s ním žáci a studenti všech věkových kategorií zhostili opravdu na výbornou. Výtvarné práce, které jsou součástí výstavy v terezínském Muzeu ghetta, vyjadřují nejen tragickou situaci zákazu vzdělávání v ghettu, ale především víru a naději v lepší budoucnost. „Mile mě překvapil opravdu velký zájem dětí o danou tématiku. Vždyť zrušení vyučování by dnes mnohé asi s radostí uvítaly a vůbec si neuvědomují závažné důsledky takové restrikce,“ uvedl hejtman Bubeníček v rámci prohlídky výstavy oceněných výtvarných děl.


Do projektu se letos přihlásilo téměř dvacet týmů a jednotlivců ze základních a středních škol v České republice s 680 pracemi v obou soutěžích, literární i výtvarné. Jak řekl náměstek ředitele Památníku Terezín Vojtěch Blodig, porotu zaujaly práce svojí neotřelostí, formou i pojetím. Milými slovy zpestřila slavnostní předání zástupkyně Terezínské iniciativy a bývalá vězeňkyně Michaela Vidláková, která zavzpomínala na svá dětská léta strávená v terezínském ghettu z pohledu tajného vyučování.

Memoriál Hany Greenfieldové nese název po dnes již zesnulé inspirátorce soutěže, která z důvodu svého židovského původu také na vlastní kůži zažila útrapy koncentračních táborů.
Videoreportáž:Vzpomínka RNDr. Michaely Vidlákové


GALERIE


UČITELÉ PŘEDMĚTU ESTETICKÁ VÝCHOVA


Mgr. Jan Erben
Mgr. Eva Kudynová
Mgr. Pavla Hodasová
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Karolína Václavíková