Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

V pondělí 20. října 2014 byla ve školní Galerii Dračí ulička zahájena výstavní sezóna nového školního roku 2014/2015. K vidění jsou jemné a k zamyšlení směřující kresby akademického sochaře, malíře, pedagoga a hudebníka Štěpána Málka, který se svojí tvorbou vrací do výstavních prostor trutnovského gymnázia po přibližně čtyřleté odmlce. K příležitosti slavnostního zahájení výstavy byla pro studenty a zájemce o výtvarné umění připravena beseda s autorem. Málek představil plné třídě posluchačů průřez ze své bohaté tvorby, která je charakteristická úsporným výtvarným jazykem. Mimo to bylo publikum seznámeno s jedinečným projektem "Učíme se příběhy", jehož je výtvarník součástí. 


GALERIE


UČITELÉ PŘEDMĚTU ESTETICKÁ VÝCHOVA


Mgr. Jan Erben
Mgr. Eva Kudynová
Mgr. Pavla Hodasová
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Karolína Václavíková