Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Úspěchy našich dějepisců

Rok 2 014 až 2 016 byl ozářen úspěchy našich mladých historiků. V červnu 2 014 dokončil svou anabázi David Sogel, který se svojí prací „ Odsun Němců z okresu Vrchlabí v letech 1945 – 1947 s přihlédnutím k problematice německých specialistů“ vítězně postupoval ve středoškolské odborné činnosti od okresního až do celostátního kola. A zde skončil na výborném 5. místě v rámci celorepublikové konkurence. A pevně věřím, že jeho práce bude i dále zúročena při nynějším studiu historie na Karlově univerzitě. Na jeho úspěch hned následujícího roku navázala mladá krev gymnázia, když se podařilo Janu Rusovi ( 3.X ) postoupit do celostátního kola dějepisné olympiády, které úspěšně absolvoval. A jsem si jist, že po tomto křtu bojem své nově nabyté zkušenosti úspěšně využije i v roce následujícím.  PER ASPERA AD ASTRA.

Dne 21.3. 2016 proběhlo v Hradci Králové krajské kolo dějepisné olympiády. I v tomto roce zde měla naše škola své želízko v ohni. Kvartán trutnovského gymnázia Jan Rus zde obhajoval loňské vítězství a postup do kola celostátního. A opět stylem VENI, VIDI, VICI nedal pětadvaceti soupeřům ani nejmenší šanci. A díky famózní 97% úspěšnosti v testu postoupil z prvního místa do celostátního kola dějepisné olympiády. PER ASPERA AD ASTRA.

V termínu 23. - 29. května 2016 se v Praze odehrálo ústřední kolo 45. ročníku Dějepisné olympiády. Soutěžící měli za úkol napsat před jeho zahájením písemnou práci na téma "Po stopách Lucemburků v mém kraji", kde se snažili přiblížit osobnost, památku, nebo událost spjatou s tímto rodem, která se váže k jejich regionu. V průběhu celostátního kola pak písemnou práci obhajovali před ústřední komisí a psali také velký soutěžní test. Ani v celostátní konkurenci se neztratil student trutnovského gymnázia Jan Rus a obsadil vynikající 5. místo. A za to mu patří obdiv nás všech. 

V dubnu  2 016 jsme se zapojili do nové soutěže. Tým trutnovských studentů se poprvé zúčastnil Dějepisné soutěže studentů gymnázií. Do letošního ročníku, který je zaměřen na československé dějiny v letech 1945 - 1948, se přihlásilo 239 gymnázií z Čech a Slovenska. Naši studenti  Jiří Adam, Martin Dostál a Radek Píro se úspěšně probojovali z krajského kola a přímo postupují do finále, které proběhne v listopadu 2 016 ve městě Cheb. Co do počtu bodů skončili na velice slušném 41.místě. 

Po covidové přestávce se studenti opět zapojili do dějepisných soutěží a olympiád. Největším úspěchem byl postup do celostátního kola Dějepisné soutěže gymnázií. Trutnovským studentům se v dubnu 2022 podařilo obsadit v krajském kole třetí, tedy stále postupové místo. A v listopadu je čekalo chebské finále. Zde jsme skončili v druhé polovině výsledkové listiny, ale již samotná účast je jistě úspěchem.

V roce 2023 se studenti gymnázia opět zapojili do Dějepisné soutěže gymnázií a v krajském kole obsadili čtvrté místo a postup jim unikl o pomyslný vlásek Tradičně jsme se také  zúčastnili i dějepisných olympiád, kde jsme taktéž v krajských kolech nezískali palmu vítězství.UČITELÉ PŘEDMĚTU DĚJEPIS


Mgr. Zuzana Fátorová
Mgr. Václav Fojt
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Bc. Petra Vojtěchová