Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2018

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2018!!!

Volitelný dějepis

Výuka volitelného dějepisu a dějepisného semináře

Volitelný dějepis

 

  • dvouletý předmět pro třetí a čtvrté ročníky, septimy a oktávy
  • 2 hodiny týdně první rok, 2 hodiny týdně druhý rok

 

Základní zaměření:

Předmět slouží k rozšíření základního učiva o nová témata (nad rámec požadavků k maturitě), k prohlubování všeobecného přehledu a jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ.

 

První rok je zaměřen na rozšíření středověkého učiva. V druhém roce je probírána problematika totalit ve 20. století.

 

 


UČITELÉ PŘEDMĚTU DĚJEPIS


Mgr. Zuzana Fátorová
Mgr. Václav Fojt
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Zuzana Mládková