Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Volitelný dějepis

Výuka volitelného dějepisu a dějepisného semináře

Volitelný dějepis

 

  • dvouletý předmět pro třetí a čtvrté ročníky, septimy a oktávy
  • 2 hodiny týdně první rok, 2 hodiny týdně druhý rok

 

Základní zaměření:

Předmět slouží k rozšíření základního učiva o nová témata (nad rámec požadavků k maturitě), k prohlubování všeobecného přehledu a jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ.

 

První rok je zaměřen na rozšíření středověkého učiva. V druhém roce je probírána problematika totalit ve 20. století.

 

 


UČITELÉ PŘEDMĚTU DĚJEPIS


Mgr. Zuzana Fátorová
Mgr. Václav Fojt
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Zuzana Mládková