Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Typové úlohy pro přírodovědně-vlastivědný test

Na níže uvedeném odkazu jsou k dispozici vzorové typové úlohy přírodovědně-vlastivědného testu určeného pro uchazeče o vzdělávání osmiletého oboru.

Odkaz

1. ročník 8letého studia
Úvod do dějepisu
Pravěk
Starověk

2. ročník 8letého studia
Raný středověk
Vrcholný středověk
Pozdní středověk
Raný novověk

3. ročník 8letého studia
Absolutismus
Velká francouzská revoluce a Vídeňský kongres
Revoluční a porevoluční Evropa
Kapitalismus, imperialismus a 1. sv. válka

4. ročník 8 letého studia
Evropa mezi dvěma válkami
2. sv. válka
Evropa a svět po roce 1945
Studená válka

5. ročník 8letého studia, 1. ročník 4letého studia
Úvod do dějepisu
Pravěk
Starověk a raný středověk

6. ročník 8letého studia, 2. ročník 4letého studia
Raný středověk
Vrcholný středověk
Evropa na cestě k novověku

7. ročník 8letého studia, 3. ročník 4letého studia
Svět a naše země v 17. a 18. stol.
Svět a naše země do roku 1848
Svět a naše země ve druhé polovině 19. stol.

8. ročník 8letého studia, 4. ročník 4letého studia
Mezinárodní vztahy na poč. 20. stol. a 1. světová válka
Svět a Československo ve 20. a 30. letech 20. stol.
2. světová válka
Svět a Československo ve druhé polovině 20. stol.

 

 


UČITELÉ PŘEDMĚTU DĚJEPIS


Mgr. Zuzana Fátorová
Mgr. Václav Fojt
Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.
Mgr. Zuzana Mládková
Mgr. Petra Vojtěchová