Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prodej vstupenek na akce spojené s oslavami 100 probíhá přes rezervační systém předprodeje SCT UFFO

Pokud si chcete zakoupit vstupenky na společenský večer (v pátek 22. 10. 2021) nebo hudební večer (v sobotu 23. 10. 2021) navštivte web SCT UFFO - viz odkaz. Děkujeme, že máte zájem o akce spojené s výročím školy a chcete naše aktivity podpořit.

Odkaz
Sklárny, rudný důl, cukrovar, lihovar, pivovar... Co víc si ještě přát?

Součástí studijního plánu jsou v každém ročníku našeho gymnázia také exkurze. Cílem je seznámit žáky nenásilnou formou s chemickými výrobami a ukázat jim, kde všude kolem nás se chemie skrývá...


Pravidelné exkurze


Sexty osmiletého studia a 2. ročníky vyššího gymnázia

Sklárny Harrachov

Rudný důl Harrachov


Septimy osmiletého studia a 3. ročníky vyššího gymnázia 

Pivovar Krakonoš Trutnov


Volitelná chemie 

Cukrovar a lihovar Dobrovice


Kompletní harmonogram exkurzí


Třída
Exkurze
Téma výuky

3. X + 4. X

ČOV Bohuslavice Trutnov
Úpravna pitné vody Horní Maršov
(září nebo červen ®  jednou za dva roky)

Anorganická chemie (voda)

Ekologie

3. X + 4. X

Recyklace plastů Bohdaneč
(listopad-březen ®  jednou za dva roky)

Organická chemie (plasty)

Ekologie

5. X + 1. AB

Firma Tyco Trutnov
(červen)

Obecná chemie (radioaktivita)
Organická chemie (plasty)

6. X + 2. AB

Sklárna Harrachov
(květen nebo červen)

Anorganická chemie (chemická technologie)

7. X + 3. AB

Pivovar Krakonoš Trutnov

(červen)

Biochemie (chemická technologie)

Volitelná chemie

7. X + 3. AB

8. X + 4. AB

Cukrovar a lihovar Dobrovice
(prosinec ® jednou za dva roky)

Biochemie (chemická technologie)


Fotoreportáže z exkurzí


Dobrovická muzea

Exkurze Harrachov 1 

Exkurze Harrachov 2

Červnový balíček exkurzí

Exkurze do Dobrovic 2016

Harrachov 2017

Dobrovický cukrovar 2017


UČITELÉ PŘEDMĚTU CHEMIE


Mgr. Jitka Macháčková
Mgr. Alexandra Spatzierová
Mgr. Pavla Peková