Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Harmonogram výuky chemie

Od protonu k molekule DNA a možná ještě o kousek dál...

Chemie se na našem gymnáziu vyučuje od tercie až po oktávy osmiletého studia a od 1. do 4. ročníku vyššího gymnázia. Do septimy a třetího ročníku ji mají studenti jako předmět povinný. Od tohoto ročníku si ji ale také mohou zvolit dobrovolně, a to formou volitelných předmětů a seminářů.


Stručný přehled učiva chemie


Tercie osmiletého studia

  • chemie jako přírodní věda, pozorování, pokus, bezpečnost práce, směsi, složení látek, voda, vzduch, složení látek, chemické prvky, periodická soustava prvků, dvouprvkové sloučeniny, kyseliny, zásady, soli

 

Kvarta osmiletého studia

  • chemické názvosloví, redoxní sloučeniny, uhlovodíky, deriváty uhlovodíků, využití organických látek

 

Kvinta osmiletého studia a 1. ročník čtyřletého studia

  • předmět studia, anorganická chemie, složení a struktura látek, chemické reakce, směsi, kyseliny, zásady, soli

 

Sexta osmiletého studia a 2. ročník čtyřletého studia

  • chemie životního prostředí, anorganická chemie prvků, obecná chemie kovů, chemická analýza, periodický zákon, základy organické chemie, uhlovodíky

 

Septima osmiletého studia a 3. ročník čtyřletého studia

  • deriváty uhlovodíků, organokovové sloučeniny, ethery, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, substituční a funkční deriváty karboxylových kyselin, makromolekulární sloučeniny, biochemie – lipidy, bílkoviny, sacharidy, enzymy, vitamíny, hormony, metabolizmus živin

 

Volitelná chemie

  • Jedná se o dvouletý výběrový předmět, který mají možnost studenti navštěvovat septimě a oktávě osmiletého studia a ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia. Hlavní náplní tohoto volitelného předmětu je především prohloubení znalostí z chemie nad rámec učiva střední školy. Dále zvládnutí učiva pro odmaturování z tohoto předmětu, příprava k přijímacím zkouškám z chemie na vysokou školu, řešení testových úloh a získání ucelených vědomostí z chemie.

                   * Septima osmiletého studia a 3. ročník čtyřletého gymnázia

                            - obecná, fyzikální, anorganická a analytická chemie

                    * Oktáva osmiletého studia a 4. ročník čtyřletého gymnázia

                            - organická chemie a biochemie

 

Seminář z chemie

  • Seminář se vyučuje v oktávě osmiletého studia a ve 4. ročníku vyššího gymnázia. Náplní semináře je především příprava k maturitní zkoušce a k přijímacím pohovorům z chemie na vysoké školy především oborů, kde je nutná velmi dobrá znalost chemie – farmacie, medicína.
  • Účastí na seminářích a volitelné chemii se student nezavazuje k maturitě z chemie.

 

                   * Oktáva osmiletého studia a 4. ročník čtyřletého gymnázia

                            - obecná, fyzikální, anorganická, organické chemie a bioochemie, výpočty a testy


UČITELÉ PŘEDMĚTU CHEMIE


Mgr. Jitka Macháčková
Mgr. Alexandra Spatzierová
Mgr. Pavla Peková
Bc. Denisa Jirásková
Mgr. Adriana Imlaufová