Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří byli přijatí ke vzdělávání na Gymnázium Trutnov, ale vědí jistě, že chtějí nastoupit jinam, aby nás o této skutečnosti informovali.

Výsledky přijímacího řízení 2022 a užitečné rady a návody k dalšímu postupu v rámci přijímacího řízení jsou k dispozici v souborech přiložených k textu na níže uvedeném odkazu.

Odkaz

Harmonogram výuky chemie

Od protonu k molekule DNA a možná ještě o kousek dál...

Chemie se na našem gymnáziu vyučuje od tercie až po oktávy osmiletého studia a od 1. do 4. ročníku vyššího gymnázia. Do septimy a třetího ročníku ji mají studenti jako předmět povinný. Od tohoto ročníku si ji ale také mohou zvolit dobrovolně, a to formou volitelných předmětů a seminářů.


Stručný přehled učiva chemie


Tercie osmiletého studia

  • chemie jako přírodní věda, pozorování, pokus, bezpečnost práce, směsi, složení látek, voda, vzduch, složení látek, chemické prvky, periodická soustava prvků, dvouprvkové sloučeniny, kyseliny, zásady, soli

 

Kvarta osmiletého studia

  • chemické názvosloví, redoxní sloučeniny, uhlovodíky, deriváty uhlovodíků, využití organických látek

 

Kvinta osmiletého studia a 1. ročník čtyřletého studia

  • předmět studia, anorganická chemie, složení a struktura látek, chemické reakce, směsi, kyseliny, zásady, soli

 

Sexta osmiletého studia a 2. ročník čtyřletého studia

  • chemie životního prostředí, anorganická chemie prvků, obecná chemie kovů, chemická analýza, periodický zákon, základy organické chemie, uhlovodíky

 

Septima osmiletého studia a 3. ročník čtyřletého studia

  • deriváty uhlovodíků, organokovové sloučeniny, ethery, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, substituční a funkční deriváty karboxylových kyselin, makromolekulární sloučeniny, biochemie – lipidy, bílkoviny, sacharidy, enzymy, vitamíny, hormony, metabolizmus živin

 

Volitelná chemie

  • Jedná se o dvouletý výběrový předmět, který mají možnost studenti navštěvovat septimě a oktávě osmiletého studia a ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia. Hlavní náplní tohoto volitelného předmětu je především prohloubení znalostí z chemie nad rámec učiva střední školy. Dále zvládnutí učiva pro odmaturování z tohoto předmětu, příprava k přijímacím zkouškám z chemie na vysokou školu, řešení testových úloh a získání ucelených vědomostí z chemie.

                   * Septima osmiletého studia a 3. ročník čtyřletého gymnázia

                            - obecná, fyzikální, anorganická a analytická chemie

                    * Oktáva osmiletého studia a 4. ročník čtyřletého gymnázia

                            - organická chemie a biochemie

 

Seminář z chemie

  • Seminář se vyučuje v oktávě osmiletého studia a ve 4. ročníku vyššího gymnázia. Náplní semináře je především příprava k maturitní zkoušce a k přijímacím pohovorům z chemie na vysoké školy především oborů, kde je nutná velmi dobrá znalost chemie – farmacie, medicína.
  • Účastí na seminářích a volitelné chemii se student nezavazuje k maturitě z chemie.

 

                   * Oktáva osmiletého studia a 4. ročník čtyřletého gymnázia

                            - obecná, fyzikální, anorganická, organické chemie a bioochemie, výpočty a testy


UČITELÉ PŘEDMĚTU CHEMIE


Mgr. Jitka Macháčková
Mgr. Alexandra Spatzierová
Mgr. Pavla Peková