Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Karel Čapek: „Tisíciletá minulost protéká každým českým slovem. Děláme něco velkolepě historického, když mluvíme česky."

Předmět český jazyk a literatura tvoří tři disciplíny - mluvnice, sloh a literatura. Na hodinách mluvnice dostávají žáci poučení o pravopisných a gramatických normách. Hodiny slohu poskytují ucelený přehled o funkčních stylech, slohových postupech a útvarech tak, aby je žáci byli schopni uplatnit ve všech komunikačních situacích. Výuka literatury, a to české i světové, pak žákům přináší plastický obraz o jejím vývoji a o jednotlivých představitelích a motivuje je k četbě a k estetickému vnímání světa. Všechny tři disciplíny rozvíjejí žákovy vyjadřovací i tvůrčí schopnosti a vedou ho k chápání jazyka jako nenahraditelného a bohatého prostředku komunikace i estetické kultivace.


UČITELÉ PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK


Mgr. Eva Kudynová
PhDr. Luděk Hašek
Mgr. Pavla Hodasová
Mgr. Petra Machoňová
Mgr. Blanka Neubergová
Mgr. Jana Ročňová
Mgr. Jitka Stránská
Mgr. Markéta Řezníčková