Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, kteří byli přijatí ke vzdělávání na Gymnázium Trutnov, ale vědí jistě, že chtějí nastoupit jinam, aby nás o této skutečnosti informovali.

Výsledky přijímacího řízení 2022 a užitečné rady a návody k dalšímu postupu v rámci přijímacího řízení jsou k dispozici v souborech přiložených k textu na níže uvedeném odkazu.

Odkaz
Karel Čapek: „Tisíciletá minulost protéká každým českým slovem. Děláme něco velkolepě historického, když mluvíme česky."

Předmět český jazyk a literatura tvoří tři disciplíny - mluvnice, sloh a literatura. Na hodinách mluvnice dostávají žáci poučení o pravopisných a gramatických normách. Hodiny slohu poskytují ucelený přehled o funkčních stylech, slohových postupech a útvarech tak, aby je žáci byli schopni uplatnit ve všech komunikačních situacích. Výuka literatury, a to české i světové, pak žákům přináší plastický obraz o jejím vývoji a o jednotlivých představitelích a motivuje je k četbě a k estetickému vnímání světa. Všechny tři disciplíny rozvíjejí žákovy vyjadřovací i tvůrčí schopnosti a vedou ho k chápání jazyka jako nenahraditelného a bohatého prostředku komunikace i estetické kultivace.


UČITELÉ PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK


Mgr. Anita Báchorová
Mgr. Eva Kudynová
PhDr. Luděk Hašek
Mgr. Pavla Hodasová
Mgr. Petra Machoňová
Mgr. Blanka Neubergová
Mgr. Jana Ročňová
Mgr. Jitka Stránská
Mgr. Markéta Řezníčková