Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Třídní schůzky a konzultace pro rodiče

V úterý 20. 11. 2018 se od 16 hodin konají třídní schůzky v kmenových učebnách, následně od 16,20 do 18 hodin konzultace pro rodiče. Srdečně zveme!

Školní kolo Olympiády v českém jazyce I. a II. kategorie

Školní kolo Olympiády v českém jazyce I. kategorie (tercie a kvarta) proběhne ve čtvrtek 4. 12. 2014. Upřesňující informace podají vyučující češtiny.

Školní kolo Olympiády v českém jazyce II. kategorie (1. až 4. ročník a kvinta až oktáva) se uskuteční v úterý 9. prosince 2014 v prvních dvou vyučovacích hodinách v učebně č. 110. Zájemci se mohou zapsat do tabulky vyvěšené na hlavní nástěnce.


UČITELÉ PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK


Mgr. Anita Báchorová
PhDr. Luděk Hašek
Mgr. Petra Machoňová
Mgr. Blanka Neubergová
Mgr. Ladislav Pospíšil
Mgr. Jana Ročňová
Mgr. Jitka Stránská