Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Typové úlohy pro přírodovědně-vlastivědný test

Na níže uvedeném odkazu jsou k dispozici vzorové typové úlohy přírodovědně-vlastivědného testu určeného pro uchazeče o vzdělávání osmiletého oboru.

Odkaz

Školní kolo Olympiády v českém jazyce I. a II. kategorie

Školní kolo Olympiády v českém jazyce I. kategorie (tercie a kvarta) proběhne ve čtvrtek 4. 12. 2014. Upřesňující informace podají vyučující češtiny.

Školní kolo Olympiády v českém jazyce II. kategorie (1. až 4. ročník a kvinta až oktáva) se uskuteční v úterý 9. prosince 2014 v prvních dvou vyučovacích hodinách v učebně č. 110. Zájemci se mohou zapsat do tabulky vyvěšené na hlavní nástěnce.


UČITELÉ PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK


Mgr. Eva Kudynová
PhDr. Luděk Hašek
Mgr. Pavla Hodasová
Mgr. Petra Machoňová
Mgr. Blanka Neubergová
Mgr. Jana Ročňová
Mgr. Jitka Stránská
Mgr. Markéta Řezníčková