Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

VÝMĚNNÝ ZÁJEZD STUDENTŮ GYMNÁZIA DO LIVERPOOLU

Ještě se  nový školní rok nestačil ani pořádně rozběhnout a komise anglického jazyka již přichází s lákavou nabídkou pro studenty kvarty a kvinty našeho gymnázia.  Počátkem října letošního školního roku se uskuteční v pořadí již 7. výměnná akce pro studenty naší školy, a to týdenní pobyt ve Velké Británii – v Litherlandu poblíž Liverpoolu, kde máme již od r. 2003 partnerskou školu. 

Budeme cestovat vlastním autobusem společnosti TAD P. Burkerta a využijeme také trajekt.   V Litherlandu je pro studenty vždy připraven velmi zajímavý program. Seznámí se podrobně s městem Liverpool, navštíví jeho fotbalový klub, přístav, muzeum Beatles, nejznámější katedrály, televizní věž…  Podnikneme i výlety do blízkého okolí a studenti se budou podílet i na určité činnosti ve škole. Na zpáteční cestě navštívíme hlavní město a procházkou se projdeme po nej nej památkách Londýna.

Všichni studenti budou ubytováni v rodinách anglických studentů, které jim rovněž zajišťují stravu.

Hlavním cílem těchto výměnných akcí je naše snaha poskytnout studentům šanci vyzkoušet si angličtinu v praxi, dozvědět se něco nového o životě lidí ve Velké Británii a navázat nová přátelství.

Za kolektiv učitelů anglického jazyka Gymnázia Trutnov

Zuzana Vařáková


UČITELÉ PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK


Peter Brydon
PhDr. Luděk Hašek
Mgr. Blanka Kranátová
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Ivana Pekárková
Mgr. Andrea Vítová
Mgr. Zuzana Vařáková