Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Vynikající úspěchy našich studentů v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti v krajském kole Olympiády v angličtině.

VOJTĚCH ONDRÁČEK ze 7.Y soutěžil v kategorii lllA a ve velké konkurenci obsadil cenné 2. místo. O 3 body mu unikl postup do celostátního kola. V kategorii bilingvních studentů nás reprezentovali 2 zástupci.  JAMES DELIA z 2.B obsadil krásné 2. místo a je rovněž náhradníkem pro celostátní kolo. ANNA MINAŘÍKOVÁ ze 7.Y skončila v této nelehké kategorii na 3. místě. Kategorii IIB reprezentovala výtečným způsobem Michaela Radová ze 3.X. které 2. místo uteklo o pouhé 0,2 bodu a brala tudíž bronz.

Umístění našich studentů je o to cennější, že odborná porota konstatovala nesmírně vysokou úroveň znalostí všech zúčastněných. Konkurence byla vyrovnaná a bodové rozdíly minimální. Všem našim studentům blahopřejeme k jejich dosaženému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.                     

                                                                                    P.Pitašová


UČITELÉ PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK


Peter Brydon
PhDr. Luděk Hašek
Mgr. Blanka Kranátová
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Ivana Pekárková
Mgr. Andrea Vítová
Mgr. Zuzana Vařáková