Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Vynikající úspěchy našich studentů v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti v krajském kole Olympiády v angličtině.

VOJTĚCH ONDRÁČEK ze 7.Y soutěžil v kategorii lllA a ve velké konkurenci obsadil cenné 2. místo. O 3 body mu unikl postup do celostátního kola. V kategorii bilingvních studentů nás reprezentovali 2 zástupci.  JAMES DELIA z 2.B obsadil krásné 2. místo a je rovněž náhradníkem pro celostátní kolo. ANNA MINAŘÍKOVÁ ze 7.Y skončila v této nelehké kategorii na 3. místě. Kategorii IIB reprezentovala výtečným způsobem Michaela Radová ze 3.X. které 2. místo uteklo o pouhé 0,2 bodu a brala tudíž bronz.

Umístění našich studentů je o to cennější, že odborná porota konstatovala nesmírně vysokou úroveň znalostí všech zúčastněných. Konkurence byla vyrovnaná a bodové rozdíly minimální. Všem našim studentům blahopřejeme k jejich dosaženému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.                     

                                                                                    P.Pitašová


UČITELÉ PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK


Peter Brydon
PhDr. Luděk Hašek
Mgr. Blanka Kranátová
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Andrea Vítová
Mgr. Zuzana Vařáková