Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Ve středu 27. ledna proběhlo na našem gymnáziu školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Studenti soutěžili  ve čtyřech kategoriích:

                                                                                        I B – studenti primy a sekundy

              II B – studenti tercie a kvarty

III A – studenti 1. - 3. ročníku + odpovídající ročníky víceletého gymnázia

III B – studenti z dvojjazyčných rodin nebo ti, kteří pobývali více jak půl roku v anglicky mluvící zemi


Nutno říci, že zájem ze strany studentů byl opravdu značný!  Písemné zkoušky, která se skládala ze tří částí (listening, reading, test),  se v jednotlivých kategoriích zúčastnil následující počet studentů:                        

                                                                                        I B – 58 studentů

              II B – 17 studentů

III A – 34 studentů

III B – 2 studenti

K ústní části konverzační soutěže postoupilo:       

                                                                                        I B – 15 studentů

II B – 17 studentů

III A – 14 studentů

III B – 2 studenti


Výkony všech zúčastněných byly velmi pěkné a my jim za ně i za odvahu poměřit své síly s ostatními děkujeme. Moc nás těší, že je mezi našimi studenty tolik nadšených a zdatných angličtinářů!  Ty nejlepší výkony však byly velice vyrovnané, takže to porota opravdu neměla snadné. Nakonec dle svého nejlepšího vědomí a svědomí poslala na stupně vítězů a do dalšího klání tyto studenty:


                        I B      1. místo         Karolína Červená, 2. X          postup do okresního kola

                                   2. místo          Zuzana Zavřelová, 2. X

                                   3. místo          Barbora Mišoňová, 2. X

                        II B     1. místo         Michaela Radová, 3. X          postup do okresního kola

                                   2. místo          Anna Marie Kokrhounová, 3.X

                                   3. místo          Marie Jirásková, 4. X

                        III A    1. místo         Vojtěch Ondráček, 7. Y         postup do okresního kola

                                   2. místo          Kateřina Jánová, 6. Y

                                   3. místo          Lukáš Červený, 6.Y

                        III B    1. místo         Anna Minaříková, 7. Y          postup do krajského kola

                                   2. místo          James Delia, 2.B                  postup do krajského kola       

 

Všem výhercům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním i krajském kole!


GALERIE


UČITELÉ PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK


Peter Brydon
PhDr. Luděk Hašek
Mgr. Blanka Kranátová
Mgr. Jana Mašková
Mgr. Andrea Vítová
Mgr. Zuzana Vařáková