Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Školní kolo Soutěže v předčítání německého textu - "Bücherwurm 2019"

Školní kolo Soutěže v předčítání německého textu - "Bücherwurm 2019"


"Bücherwurm 2019" – Soutěž v předčítání německého textu – školní kolo 


26. března 2019

II. kategorie - studenti tercie nižšího gymnázia

1. místo Alžběta Dvorská 3.X

2. místo Petra Jorová 3.X

3. místo Míša Drtinová 3.X

Do celostátního kola, které se koná 24. dubna v Pardubicích, postupuje Alžběta Dvorská. Gratulujeme.


28. března 2019

III. kategorie – studenti 1. až 4. ročníků čtyřletého gymnázia a odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia

1. místo Jan Rus         7.X

2. místo Martina Skučková 8.X

3. místo Anna Valkema 5.X

Do celostátního kola, které se koná 24. dubna v Pardubicích, postupuje Jan Rus. Gratulujeme.


Soutěže se také zúčastnili studenti Petra Jorová, Marie Řezníčková, Daniela Šustrová a Ronald Siddall. 

Všem účastníkům děkujeme za svědomitou přípravu a velmi dobré výsledky a přejeme hodně úspěchů nejen při studiu německého jazyka.

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Zuzana Mládková

Mgr. Zuzana Mládková

Vyučuji německý jazyk ve třídách 3.X, 4.X, 1.A, B, 2.A, B, 3.A, B, a 4.A,B. Jsem zastupující třídní učitelkou ve třídě 3.X.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE NĚMECKÝ JAZYK