Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Rozeslali jsme pozvánky k jednotné přijímací zkoušce

Rozeslali jsme pozvánky k jednotné přijímací zkoušce


V posledním březnovém týdnu jsme dokončili rozesílání pozvánek k jednotným přijímacím zkouškám konaným v roce 2019. Dopisy v obálkách s modrým pruhem jsou určeny do vlastních rukou zákonných zástupců uchazečů uvedených na přihlášce ke vzdělávání. V prvních dubnových dnech by již dopisy měly být doručovány nebo doručeny.  Prosím zákonné zástupce, aby případě, že pozvánku ani v příštích dnech neobdrží nebo zjistí nesrovnalosti, neprodleně kontaktovali kancelář gymnázia (499 840 093). Děkuji za spolupráci.


Petr Skokan