Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přihlašování ke zkoušce Matematika + 2019

bylo prodlouženo do 31. ledna 2019

Výborná Spolupráce se ZPA Smart Energy a.s. pokračuje

Výborná Spolupráce se ZPA Smart Energy a.s. pokračuje


Spolupráce mezi Gymnáziem Trutnov a společností ZPA Smart Energy a.s. začala přibližně před čtyřmi roky. Za nedlouhou dobu trvání nabrala poměrně jasných a pevných obrysů, a dnes nepochybně můžeme říci, že i nese svoje zajímavé výsledky. Partnerství probíhá v několika oblastech aktivit. ZPA Smart Energy a.s. organizuje a podporuje výjezdy našich studentů, kteří projevují zájem o technické nebo elektrotechnické obory, na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Každoročně se rovněž pro studenty technicky zaměřených volitelných předmětů uskutečňují i exkurze do výrobních a programátorských prostor firmy a v posledních dvou letech se stalo pravidlem i společné setkání některých trutnovských elektrotechnických firem s děkanem FEL ČVUT Praha prof. Ripkou. Velmi důležitou součástí spolupráce je rovněž finanční podpora, která pomáhá škole získávat vybavení pro fungování kroužku programování a robotiky. Finanční podporu od společnosti ZPA Smart Energy obdržela škola již v minulých letech, ale v tom letošním se výše podpory ještě zvýraznila a darovaná částka se letos zakulatila. Symbolický šek na 25 000,- Kč předal zástupci ředitele trutnovského gymnázia Ing. Karlu Urbanovi ředitel ZPA Smart Energy a.s. Ing. Zdeněk Stuchlík právě během společného setkání s děkanem FEL ČVUT prof. Pavlem Ripkou ve čtvrtek 29. listopadu 2018. Děkujeme tedy za podporu a těšíme se na další zajímavé projekty. 

Hlavním smyslem vzájemné spolupráce je podpořit zájem gymnazistů o technické nebo elektrotechnické obory, ale neméně důležitým cílem je předat studentům školy zajímavé informace o budoucím možném pracovním uplatnění přímo v Trutnově nebo blízkém regionu. Zájem na tom, aby se absolventi trutnovského gymnázia po studiích na vysokých školách a rozběhnutí své pracovní kariéry vraceli dříve či později zpět do regionu, je značný a společný. 


Petr SkokanGALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Petr Skokan

Mgr. Petr Skokan

Ředitel školy

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE VEDENÍ