Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Výborná Spolupráce se ZPA Smart Energy a.s. pokračuje

Výborná Spolupráce se ZPA Smart Energy a.s. pokračuje


Spolupráce mezi Gymnáziem Trutnov a společností ZPA Smart Energy a.s. začala přibližně před čtyřmi roky. Za nedlouhou dobu trvání nabrala poměrně jasných a pevných obrysů, a dnes nepochybně můžeme říci, že i nese svoje zajímavé výsledky. Partnerství probíhá v několika oblastech aktivit. ZPA Smart Energy a.s. organizuje a podporuje výjezdy našich studentů, kteří projevují zájem o technické nebo elektrotechnické obory, na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Každoročně se rovněž pro studenty technicky zaměřených volitelných předmětů uskutečňují i exkurze do výrobních a programátorských prostor firmy a v posledních dvou letech se stalo pravidlem i společné setkání některých trutnovských elektrotechnických firem s děkanem FEL ČVUT Praha prof. Ripkou. Velmi důležitou součástí spolupráce je rovněž finanční podpora, která pomáhá škole získávat vybavení pro fungování kroužku programování a robotiky. Finanční podporu od společnosti ZPA Smart Energy obdržela škola již v minulých letech, ale v tom letošním se výše podpory ještě zvýraznila a darovaná částka se letos zakulatila. Symbolický šek na 25 000,- Kč předal zástupci ředitele trutnovského gymnázia Ing. Karlu Urbanovi ředitel ZPA Smart Energy a.s. Ing. Zdeněk Stuchlík právě během společného setkání s děkanem FEL ČVUT prof. Pavlem Ripkou ve čtvrtek 29. listopadu 2018. Děkujeme tedy za podporu a těšíme se na další zajímavé projekty. 

Hlavním smyslem vzájemné spolupráce je podpořit zájem gymnazistů o technické nebo elektrotechnické obory, ale neméně důležitým cílem je předat studentům školy zajímavé informace o budoucím možném pracovním uplatnění přímo v Trutnově nebo blízkém regionu. Zájem na tom, aby se absolventi trutnovského gymnázia po studiích na vysokých školách a rozběhnutí své pracovní kariéry vraceli dříve či později zpět do regionu, je značný a společný. 


Petr SkokanGALERIE