Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Setkání zástupců ČVUT FEL a elektrotechnických firem se studenty našeho gymnázia

Setkání zástupců ČVUT FEL a elektrotechnických firem se studenty našeho gymnázia


Koncem listopadu se naši studenti měli možnost setkat se zástupci Českého vysokého učení technického (ČVUT) Fakulty elektrotechnické a dvou elektrotechnických firem sídlících v Trutnově.

Setkání zahájil za vedení školy Ing. Karel Urban, CSc. (absolvent ČVUT FEL) a poté předal slovo nejvýznamnějšímu hostu Prof. Ing. Pavlu Ripkovi, CSc., děkanovi elektrotechnické fakulty. Ten seznámil přítomné zájemce s možnostmi studia na příslušné fakultě, se studijními zaměřeními, podmínkami přijímacího řízení i s uplatněním absolventů.

Následně představili své firmy přítomní zástupci. Za ABB to byl Ing. Štěpán Sloup a paní Silvie Janečková, za ZPA hovořili Ing. Zdeněk Stuchlík, předseda představenstva a generální ředitel a PhDr. Jana Křemenská. Ing. Zdeněk Stuchlík současně předal našemu gymnáziu dar na podporu výuky technických oborů a robotizace ve výši 25.000,- Kč.

Milým překvapením bylo, že setkání navštívili a k přítomným promluvili současní studenti FEL, naši absolventi Tomáš Jakoubek a Matěj Červený. Na závěr studenti vytvořili neformální diskusní kroužky. Poděkování si zaslouží také Ing. Ondřej Lev, Ph.D. (absolvent ČVUT FJFI) za organizační pomoc a spolupráci při zajištění akce.

Shromáždění v tomto formátu proběhlo již podruhé a všechny zúčastněné strany vyslovily přání v setkáních i nadále pravidelně pokračovat.

Karel Urban, zástupce řediteleGALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Karel Urban, CSc.

Ing. Karel Urban, CSc.

Zástupce ředitele školy, předseda ŠSK a vyučující tělesné výchovy

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE VEDENÍ