Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Chemické exkurze v kostce

Chemické exkurze v kostce


Každoroční balíček chemických exkurzí je kompletní.

ČOV – TYCO – SKLÁRNY A HORNICKÉ MUZEUM – PIVOVAR.

Všechny tyto provozy nechaly naše studenty nahlédnout do zákulisí. Díky tomu jsou žáci zase o něco chytřejší a praxe znalejší.

 

ČOV

V doprovodu chemikářek Alexandry Spatzierové a Andrey Peterové jsme se my, studenti 4. X, vydali do Bohuslavic, kde jsme navštívili čističku odpadních vod. Měli jsme možnost prohlédnout si celý proces čištění vody, která do Bohuslavické čističky přitéká z Jánských Lázní, Svobody nad Úpou, Mladých Buků a Trutnova. Voda nejprve projde mechanickým čištěním, kde se vyčistí asi z 30 %. Poté následuje čištění biologické. Takto upravená voda odtéká zpět do řeky. Kal sesbíraný z nádrží se dále zpracovává. Vznikající metan se využívá k chodu celého provozu.

Karolína Červená, 4. X

 

Tyco

V úterý 26. června jsme se se třídou vydali na exkurzi do poříčského Tyca. Vyslechli jsme si přednášku o tom, jak a k čemu se zde vyrábí plastové smršťovací trubičky. Pán nám nejdříve vysvětlil princip toho, jak se trubičky dokáží deformovat a následně nás provedl výrobou. Přes hluk všech přístrojů ho bylo špatně slyšet, přesto jsme se však nějaké základy dozvěděli. Velice nás zaujal beta zářič, který je potřebný k tomu, aby trubičky dostaly požadované tvarové vlastnosti. Spousta lidí ani nevěděla, že v Trutnově něco takového máme. Následně jdou trubičky na expander, kde se nafouknou. Tyto trubičky se poté při zahřání smrští do původního tvaru a to se dá využít v mnoha směrech. Byla nám nabídnuta i příležitosti tu v budoucích letech pracovat - ať už u strojů či na nějaké vyšší pozici, když získáme požadované vzdělání. Všem se exkurze moc líbila a přinesla spoustu nových poznatků. 

S pozdravem 5.X

 

Harrachov

V rámci exkurze jsme navštívili světoznámé krkonošské středisko Harrachov. Naším cílem nebylo lyžování, neboť květnový týden tomu moc nepřál, ale návštěva místních skláren patřících panu Novosadovi. Ve sklárně jsme měli možnost pozorovat činnost sklářů, kteří přímo před našima očima vyfukovali různé  skleněné výrobky. Součástí byla i návštěva brusírny patřící pod památky UNESCO, kde jsou všechny brusky poháněny vodní turbínou. Výrobky harrachovských sklářů zásobují především zámořské trhy a krásnými vázami se mohou pyšnit i vítězové letů na lyžích, které se v minulosti každým rokem v Harrachově konaly. Po návštěvě skláren jsme se přesunuli do dolů, které sloužily k těžbě různých nerostů, především fluoritu. Měli jsme možnost prohlédnout si muzeum vypovídající o historii zdejších dolů. Celý den hodnotíme jako zdařilý, neboť jsme se mohli seznámit s řemesly, která již téměř neexistují. Až na částečnou nepřízeň počasí se den vydařil skvěle. Myslím, že další ročník se má rozhodně na co těšit.

Kačka Kejklíčková a Denisa Rosová, 2. A

 

Pivovar Krakonoš

Píše se rok 1582 a po požáru je obnovena budova pivovaru Krakonoš v Trutnově. O 436 let později stojíme před stejnou budovou. Velmi milá paní nás provedla po areálu, byli jsme seznámeni s postupem výroby zlatavého moku. Slad, voda, chmel a kvasnice. Také jsme si prošli výrobu, kde na jedné straně pásu přijíždí použité lahve a na druhé straně vyjíždí naplněné lahve piva určené k prodeji. A protože člověk se nejlépe naučí praxí, tak jsme společnými silami během pár minut zpracovali ten 3,5 litrový škopek piva. Můžeme být vděční za to, že máme tento vynikající pivovar u nás v Trutnově.

Adam Nagel a Janek Stavrovski, 3. BGALERIE