Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Exkurze Bastion I – ČSOP – Hospital

Exkurze Bastion I – ČSOP – Hospital


V rámci přírodovědného projektu se i letos konala exkurze s přírodovědným a technickým zaměřením. Navštívili jsme Bastion I a podzemí v Josefově, Záchranou stanici handicapovaných zvířat v Jaroměři a nahlédli jsme do historie lékáren a výroby léků v Hospitalu Kuks. Atmosféru se vám pokusili přiblížit studenti ze 2. A – Alena Gottwaldová a Matyáš Honzík. Na fotogalerii se spolupodílela Denisa Dvořáková ze 4. X.

 


V červnu se uskutečnila naučná exkurze. Naším prvním cílem bylo pevnostní město Josefov. Zde nás čekala dvouhodinová prohlídka bývalého vojenského podzemí. Než jsme se ale přemístili do tajuplných chodeb, plnili jsme ve skupinkách různé tematické úkoly. Také jsme se dozvěděli pár informací ohledně historie města a celé pevnosti. A poté hurá do katakomb! Procházeli jsme se chladnými malinkými chodbičkami a na cestu jsme si svítili lucernou. Měli jsme tu možnost poznat, v jakých podmínkách museli tehdy vojáci pracovat, a co všechno bylo jejich úkolem.

Naší další zastávkou byla Záchranná stanice pro handicapovaná zvířata v Jaroměři. I na tomto místě jsme se všichni mohli přiučit. Tentokrát ale úplně jinak. Viděli jsme spoustu poraněných zvířátek, kterým se díky dobrým lidem dostává správné péče a oni tak mohou přežít a později se vrátit zpět do přírody. Majitelé zde mají několik voliér a pomáhají hned několika druhům. Ať už se jedná o ptáky, veverky, králíky, čápy, plazi a mnohé další. Myslím, že o tomto místě jsme doposud málokteří slyšeli a myslím, že nás to všechny zaujalo a nebudeme k přírodě a zvířatům lhostejní.

Cestou zpátky jsme navštívili hospitál Kuks. I zde pro nás byl připravený pestrý program. Dozvěděli jsme se o historii výroby léků. Měli jsme možnost nahlédnout do míst, kde se dříve vyráběly léky a mastě pro nemocné. Mohli jsme si sami zkusit vyrobit pilulky v opravených a restaurovaných přístrojích, prohlédli jsme si recepisy nebo zachované obaly a tuby.

Tento naučný den se nám všem moc líbil a moc jsme si ho užili.

Alena Gottwaldová 2. A

 

Někteří ze studentů našeho gymnázia se zúčastnili školního výletu. Zde jsme se těšili ze tří exkurzí. Jako první jsme navštívili podzemní chodby v pevnosti Josefov v Jaroměři. Zde jsme měli možnost nahlédnout do historie pevnosti, jejího využití a vyzkoušeli jsme si i některé, ne úplně příjemné situace, které tam dennodenně vojáky potkávaly.

Další zastávka byla v Jaroměři na stanici pro handicapovaná zvířata. Dozvěděli jsme se tam opravdu mnoho zajímavých informací, a i přes příšerné vedro jsme pro pěkný výklad dokázali udržet pozornost.

Jako poslední nás čekala prohlídka Kuksu, kde jsme zabrousili do historie medicíny. Dozvěděli jsme se něco o tehdejších prostředcích a výrobě léků, kterou jsme si následně mohli vyzkoušet. Pro mě to byl velmi krásný den spojený s vysoce přínosnými, uvolňujícími a příjemnými zážitky.

Matyáš Honzík, 2. AGALERIE