Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Exkurze estetické výchovy v Praze

Exkurze estetické výchovy v Praze


Ve čtvrtek 14. června se třídy 2.A a 2.B zúčastnily tradiční exkurze estetické výchovy v Praze. Na programu byla návštěva koncertní Dvořákovi síně, kde jsme slyšeli  výběr z kantáty Carmina Burana od německého skladatele Karla Orffa v podání České studentské filharmonie.

V druhé části exkurze jsme navštívili výstavu významného anglického současného umělce Mata Collishawa, který ve svém díle parafrázuje díla velkých mistrů nebo velkolepým způsobem komentuje historické i aktuální události. Po komentované prohlídce byl pro studenty připraven animační program. Jedna skupina měla za úkol vlastní výtvarnou tvorbou reagovat na úryvky z děl známých spisovatelů, ta druhá parafrázovala klasická díla v různých výtvarných technikách, jako je: objekt, animace, instalace, video art nebo performance. GALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jan Erben

Mgr. Jan Erben

Vyučuji: Výtvarná výchova - 1.X, 2.X Kulturní výchova zaměřená výtvarně - 1. A, 1.B, 2.A, 2.B Spravuji: Galerie Dračí ulička

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE ESTETICKÁ VÝCHOVA