Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Informace k dalšímu vyřizování odvolání proti nepřijetí ke studiu

Informace k dalšímu vyřizování odvolání proti nepřijetí ke studiu


V úterý 29. května 2018 jsme přijali poslední možný zápisový lístek přijatého uchazeče. Tímto okamžikem byla naplněna kapacita jak osmiletého, tak čtyřletého oboru. Momentálně již není k dispozici žádné další volné místo. Všechna odvolání, kterým nebylo možno vyhovět, byla ve středu 30. května 2018 předána zřizovateli. Ten posoudí správnost postupu školy a o odvolání rozhodne v zákonné lhůtě 30 dnů. Doručení písemného rozhodnutí KÚ KHK je možno očekávat ve druhé polovině měsíce června. 


Petr Skokan