Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Soutěž v předčítání německého textu "Bücherwurm 2018" - celostátní kolo v Pardubicích

Soutěž v předčítání německého textu "Bücherwurm 2018" - celostátní kolo v Pardubicích


Ve čtvrtek 26.4.2018 se konalo v Pardubicích celostátní kolo Soutěže  v předčítání německého textu "Bücherwurm "(Knihomol) a i tentokrát se do soutěže zapojili  studenti naší školy.

Hodnotícími kritérii byly: interpretace a výraz, technika čtení, fonetika a výslovnost. 

Odborná porota naslouchala 40 soutěžícím v několika kategoriích, naše studentky obstály mezi silnou konkurencí velice dobře. 

Linda Katharina Langová obsadila 2. místo v kategorii  V (speciální kategorie), Lucie Šimková se umístila na 3. místě v kategorii III  (vyšší třídy gymnázia) a Anna Valkema obdržela v kategorii II (nižší třídy gymnázia) čestné uznání.

Studentkám k úspěchu blahopřejeme!


AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Zuzana Mládková

Mgr. Zuzana Mládková

Vyučuji dějepis ve třídách 4.A a 1.X, občanskou výchovu ve třídě 1.X, německý jazyk ve třídách 1.A, B, 4.A, B, 7.X, 8.X a 8.Y . Jsem třídní učitelkou ve třídě 1.X.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE NĚMECKÝ JAZYK