Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Předběžné výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018

Předběžné výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018


Zveřejnili jsme předběžné výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018. K dispozici jsou v sekci "Přijímací řízení". Prosím věnujte pozornost rovněž přiloženým informacích. V nejbližších hodinách budou informace doplněny o praktický návod, který poradí jak postupovat dále v přijímacím řízení. 


Aktuální upozornění k výsledkům osmiletého oboru:

CERMAT provedl novou korekci hodnocení jedné úlohy z ČJ v rámci druhého termínu. V případě naší školy se změny týkají pouze dvou uchazečů Oba byli již v původním zveřejněném neoficiálním pořadí mezi přijatými. Vzhledem k tomu, že jejich bodový zisk se ještě o jeden bod navýší, projeví se úprava jen v dílčí změně pořadí, ale nezpůsobí změny v seznamu přijatých a nepřijatých. Vzhledem k tomu, že tato změna je z pohledu seznamu přijatých žáků nepodstatná, vracím na web předběžné výsledky přijímacího řízení osmiletého oboru. Finální úpravy provedeme v oficiální výsledkové listině, která bude zveřejněna 30. 4. 2018. Děkuji za pochopení. 


Petr Skokan