Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přihlašování ke zkoušce Matematika + 2019

bylo prodlouženo do 31. ledna 2019

Předběžné výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018

Předběžné výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018


Zveřejnili jsme předběžné výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018. K dispozici jsou v sekci "Přijímací řízení". Prosím věnujte pozornost rovněž přiloženým informacích. V nejbližších hodinách budou informace doplněny o praktický návod, který poradí jak postupovat dále v přijímacím řízení. 


Aktuální upozornění k výsledkům osmiletého oboru:

CERMAT provedl novou korekci hodnocení jedné úlohy z ČJ v rámci druhého termínu. V případě naší školy se změny týkají pouze dvou uchazečů Oba byli již v původním zveřejněném neoficiálním pořadí mezi přijatými. Vzhledem k tomu, že jejich bodový zisk se ještě o jeden bod navýší, projeví se úprava jen v dílčí změně pořadí, ale nezpůsobí změny v seznamu přijatých a nepřijatých. Vzhledem k tomu, že tato změna je z pohledu seznamu přijatých žáků nepodstatná, vracím na web předběžné výsledky přijímacího řízení osmiletého oboru. Finální úpravy provedeme v oficiální výsledkové listině, která bude zveřejněna 30. 4. 2018. Děkuji za pochopení. 


Petr Skokan