Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přihlašování ke zkoušce Matematika + 2019

bylo prodlouženo do 31. ledna 2019

Zahájili jsme rekonstrukci sportovní haly

Zahájili jsme rekonstrukci sportovní haly


Sportovní hala trutnovského gymnázia je v provozu od roku 1992. Od té doby funguje v podstatě bez přerušení. Jediným větším zásahem bylo zbroušení a nátěr palubovky někdy v roce 1999. Hala konstrukčně nevyhovuje dnešním standardům především po stránce hospodaření s teplem. Izolační vrstvy konstrukce stěn odpovídají úrovni stavebních technologií počátku 90. let. 


Provozování haly bylo v zimních měsících energeticky a ekonomicky velmi náročné, problematická je i možnost vytopit halu na požadovanou úroveň. Především z uvedených důvodů byly zahájeny přípravy projektu "Snížení energetické náročnosti sportovní haly Gymnázia Trutnov" již v přibližně v polovině roku 2015. Rozhodnutí o tom, že jsme splnili veškeré náležitosti a projekt vyhověl požadavku pro přidělení dotace ze SFŽP, jsme obdrželi teprve počátkem roku 2017. Vzhledem k tomu, že dotace mohla uhradit pouze 40% nákladů a zbývající financování musí nést zřizovatel, kterým je Královéhradecký kraj, muselo padnout důležité rozhodnutí, že se stavební akce zařadí mezi projekty, které budou realizovány. To se nakonec stalo možná i díky skutečnosti, že palubovka haly po 25 letech používání začala vykazovat v podstatě havarijní stav, a pokud by se neuskutečnila celá akce, musela by se řešit alespoň zásadní rekonstrukce podlahy. 


Celková náklady stavební akce jsou vyčísleny včetně výdajů nezpůsobilých k úhradě z dotačního titulu na cca 22 252 00,- Kč (včetně DPH), přičemž 40% bude hrazeno z dotace SFŽP a zbytek z prostředků Královéhradeckého kraje.  Po realizaci projektu očekáváme nejen skutečně významné snížení nákladů na provoz sportoviště (vytápění a osvětlení) a také zvýšení komfortu jeho používání. Zlepší se i akustické podmínky nebo rychlost dosažení požadované teploty v interiéru haly. S tímto parametrem jsme především v nejchladnějších dnech roku velmi zápasili. Náběhová křivka během dne byla velmi pozvolná a někdy bylo velmi obtížné vůbec požadované teploty dosáhnout.     


Termín realizace jsme od počátku plánovali především na letní prázdniny, Bylo však jasné, že práce v takovém rozsahu nelze stihnout za dva měsíce. Proto jsme jej poněkud předsunuli směrem před letní prázdniny, tedy do období, kdy je školní TV možno snadno již zajistit venku a mistrovské soutěže sportovních oddílů , které halu využívají, většinou skončily. Pokud vše půjde podle plánu, měla by být realizace, kterou provádí společnost BAK a.s., hotová do počátku září 2018. 


Plakát zajišťující publicitu projektu je v přiloženém souboru



GALERIE



PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
snizeni-energeticke-narocnosti-provozu-sportovni-haly-gymnazia-trutnov-plakat.pdf Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov - plakát pro zajištění publicity projektu STÁHNOUT