Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

COLOURS na TOUR

COLOURS na TOUR


Jak školní rok pomalu vstupuje do závěrečné části a zejména pro maturanty se blíží čas zúčtování, tak i školní sbor COLOURS of GTU se rozhodl zúročit letošní práci a vydal se na sérii tří přehlídek. První z nich se uskutečnila 27. března v prostorách pražského Muzea hudby na Malé Straně. Zde probíhala tradiční přehlídka gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia cantant. Jí se účastní kromě vynikajících pražských sborů také pěvecká uskupení ze všech koutů Čech. Řada z nich má dlouholetou tradici a patří k tomu nejlepšímu na poli středoškolských sborů v republice (Gymnázium F.X. Šaldy Liberec, Gymnázium Chomutov, Gymnázium Luďka Pika Plzeň). Trutnovští pěvci byli jediným sborem z východních Čech a v porovnání s ostatními sbory nijak nezaostali a předvedli velmi solidní výkon. Účastnili jsme se přehlídkové (nepostupové) kategorie, tedy možnost postupu na celostátní přehlídku gymnaziálních sborů do Brna, kde budou i moravská gymnázia, se nás netýkala.

O týden později odcestovala menší část sboru, kterou tvořili především letošní maturanti, do Nové Paky. Jednalo se o 12 zpěváků, kteří pod pracovním označením Dark Side of GTU vystoupili v rámci zavedené regionální přehlídky Novopacký slavíček. Přehlídková pravidla zakazovala, aby zpěváky řídil dirigent, ovšem to pro naše reprezentanty nebyl žádný problém. Přehlídka byla hodnocená odbornou porotou a za předvedení písně Tourdion a Ej vandrovali hudci jsme obdrželi stříbrné pásmo. 

Pomyslným vrcholem jarní Tour byla krajská přehlídka středoškolských pěveckých sborů, která proběhla 9.4. v prostorách hlavního sálu Filharmonie Hradec Králové. Už sama skutečnost, že jsme si mohli zazpívat v tomto exkluzivním prostoru, byla pro nás odměnou. Navíc jsme od hodnotící poroty obdrželi bonus v podobě zvláštního uznání pro mužskou část sboru a získali stříbrné pásmo s tím, že jsme za Královéhradecký kraj náhradníci pro účast na celostátní přehlídku středoškolských sborů, která proběhne na podzim v Opavě. 

Každá účast na podobných akcích pro nás znamená možnost předvést výsledky dlouhodobé práce, dále také máme možnost vidět a slyšet, jak se zpívá jinde a konečně dát okolnímu světu najevo, že i v Trutnově na gymplu se zase zpívá. 

Závěrem bych chtěl poděkovat Nadačnímu fondu Gymnázia Trutnov za to, že nás při našem cestování po republice finančně podporuje, dále kolegům kantorům za shovívavost při omlouvání absencí zpěváků, když jsme mimořádné zkoušky natahovali (někdy i schválně) do vyučovacích hodin, a především samotným zpěvákům za nasazení při všech našich vystoupeních.
GALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.

Třídní 2.B, učitel dějepisu a hudební výchovy, sbormistr školního pěveckého sboru

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE ESTETICKÁ VÝCHOVA