Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Téma studentského výtvarného salonu ve znamení "osmiček"

Téma studentského výtvarného salonu ve znamení "osmiček"


Je poměrně dost historických letopočtů, které končí "8" a dotýkají se historie naší země.

Připomeňme si rok 1918, ve kterém skončila první světová válka, a na troskách Rakouska-Uherska vzniklo demokratické Československo. Naděje na budování sebevědomé republiky padly v roce 1938 Mnichovskou dohodou mocností o postoupení pohraničních území Československa Německu. Po skončení druhé světové války byl národ opět plný naděje, ale události roku 1948, které komunisté nazývali „Vítězný únor a vítězství pracujícího lidu“, znamenaly reálně přechod od demokracie k totalitě. Ta měla i za následek politické procesy a velkou emigrační vlnu. Pražské jaro 1968 bylo pokusem uvolnit režim, pokusem nastartovat opět proces demokratické společnosti. Naděje našeho národa byla opět zmařena okupací vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Nastala další vlna emigrace z Československa a období tzv. normalizace, které mělo za následek rezignaci až apatii lidí vůči politickému systému. V roce 1988 se 10. prosince konala v Praze na Škroupově náměstí 1. oficiální demonstrace k výročí lidských práv, na které veřejně promluvil pan Václav Havel. Sametová revoluce byla velkou nadějí a odhodláním v obnovení demokratického systému. Největší vzedmutí národní hrdosti od listopadu roku 1989 doprovázené euforií přišlo s vítězstvím českých hokejistů na olympijském turnaji století v roce 1998.

Událostí spojených s onou osudovou osmičkou v letopočtech stoleté republiky je mnohem více. Je jen na vás je objevit a umělecky ztvárnit v libovolné výtvarné technice.

 

Své práce odevzdávejte u vyučujících výtvarné výchovy do 8. května 2018.

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jan Erben

Mgr. Jan Erben

Vyučuji: Výtvarná výchova - 1.X, 2.X Kulturní výchova zaměřená výtvarně - 1. A, 1.B, 2.A, 2.B Spravuji: Galerie Dračí ulička

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE ESTETICKÁ VÝCHOVA