Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Rozeslali jsme pozvánky k přijímacím zkouškám

Rozeslali jsme pozvánky k přijímacím zkouškám


Ve dnech 26. - 28. března 2018 jsme provedli rozeslání pozvánek k jednotným přijímacím zkouškám. Dopisy v obálkách s modrým pruhem byly určeny do vlastních rukou zákonných zástupců uchazečů uvedených na přihlášce ke studiu. Některé pozvánky mohly být doručeny ještě ve čtvrtek 29. března, zbývající se dostanou ke svým adresátům hned po skončení velikonočního volna. Prosím zákonné zástupce, aby případě, že pozvánku v příštích dnech neobdrží nebo zjistí nesrovnalosti, neprodleně kontaktovali kancelář gymnázia (499 840 093). Děkuji za spolupráci.


Petr Skokan