Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Pozvánky k přijímacím zkouškám a počty přihlášených uchazečů

Pozvánky k přijímacím zkouškám a počty přihlášených uchazečů


V zákonném termínu evidujeme pro čtyřletý obor 127 a pro osmiletý obor 107 přihlášených uchazečů o vzdělávání. Momentálně jsme dokončili administraci spojenou s přenesením všech údaj do systému společnosti CERMAT, která jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) organizuje. Každý uchazeč od nás následně obdrží doporučeným dopisem informaci o zahájení správního řízení ve věci přijetí ke studiu  současně pozvánku k přijímací zkoušce, kterou vykoná na Gymnáziu Trutnov. Pokud uvedl Gymnázium Trutnov na prvním místě přihlášky, tak v termínu prvním, pokud uvedl naši školu na druhém místě, pak v termínu druhém. Předpokládáme, že korespondenci odešleme před Velikonocemi, abychom dodrželi zákonný termín 14 dní před konáním zkoušky. Pro pořádek ještě připomínám termíny JPZ.


Čtyřletý obor:


1. termín    12. 4. 2018

2. termín    16. 4. 2018


Osmiletý obor:


1. termín    13. 4. 2018

2. termín    17. 4. 2018


Petr Skokan