Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady


V úterý 14. listopadu 2017 se během odpoledne a v průběhu konání třídních schůzek uskutečnily volby do Školské rady Gymnázia Trutnov pro funkční období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Konkrétně se jednalo o volby do třetiny rady volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými. Ačkoliv kandidáti na dvě místa v radě byli jen dva, dostalo se jim výrazné důvěry zúčastněných voličů, takže oba byli do rady řádně zvoleni. Novými členy ŠR tedy budou od 1. 1. 2018 pánové Jan Kokrhoun a Ing. Josef Křepinský. Oběma kandidátům děkuji za ochotu angažovat se v práci rady a zúčastněným voličům za to, že volby proběhly regulérně a jejich výsledky jsou platné. Oficiální oznámení výsledků voleb (třetiny volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky) je přiloženo. 

Volby do třetiny rady volené pedagogickými pracovníky školy proběhly ve dnech 23. a 24. listopadu 2017. Oba navržení kandidáti byly ve volbách potvrzeni, takže pedagogické pracovníky školy bude nadále v nadcházejícím funkčním období v radě zastupovat PaedDr. Libor Turek a nově Mgr. Vladimíra Zajíčková. 


Petr SkokanPŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
vysledky-voleb-zz-a-zletili-zaci-2017.pdf Protokol o výsledcích voleb - zákonní zástupci nezletilých a zletilí žáci 2017 STÁHNOUT
vysledky-sr-pedagogove-2017.pdf Protokol o výsledcích voleb - pedagogičtí pracovníci školy 2017 STÁHNOUT