Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Třídní schůzky a volby do školské rady již v úterý 14. listopadu 2017

Třídní schůzky a volby do školské rady již v úterý 14. listopadu 2017


Již v úterý 14. 11. 2017 odpoledne se uskuteční volby do Školské rady Gymnázia Trutnov, přesněji řečeno, do třetiny rady volené zletilými žáky a zákonnými zástupci žáků nezletilých. Volí se dva zástupci. O práci v radě projevili zájem pánové Jan Kokrhoun a Ing. Josef Křepinský (oběma děkuji za aktivní přístup). Aby volby i jejich výsledky byly platné, je potřeba, aby přišlo volit alespoň 20% oprávněných voličů (přibližně 180 osob). Prosím tedy všechny zletilé žáky školy i všechny zákonné zástupce žáků nezletilých o maximální zodpovědnost a účast při volbách. 


Petr Skokan