Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Chemický kroužek byl, je a bude...

Chemický kroužek byl, je a bude...


Na chemické kroužky konané v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji" se můžete těšit i příští rok.


Téma toho posledního znělo „Lupič nebo policajt“. Postřehy z pátečního nabitého odpoledne si můžete přečíst níže, nahlédnout můžete též do fotogalerie.


 

 

Očima Rozálie Havrdové z 1. A

V pátek 7. dubna se konal chemický kroužek na téma „Forenzní analýza“. Pro žáky vyššího gymnázia bylo připraveno celkem 5 pokusů. Náš první úkol byl pokusit se si navzájem sejmout otisky prstů. Zdá se to celkem snadné, dokud si ovšem nevšimnete slovíčka navzájem. Manipulovat s cizí rukou tak, abyste celou lavici nezašpinili inkoustem, dá docela zabrat. Myslím si, že se o tom přesvědčilo mnoho mladých chemiků.

Když už měla většina z nás celé tváře zašpiněné zelenou nebo červenou barvou, vrhli jsme se na zanechávání stop. Někteří se pokusili sejmout otisk prstu ze skleničky, někteří z okna. U stop jsme zůstali i poté, jen štěteček s grafitem jsme nahradili pytlem se sádrou. Náš třetí úkol byl totiž zanechat svou stopu a poté se pokusit jí odlít do sádry.

Zatímco nám sádra tvrdla, přemístili jsme se do laboratoře. Tam na nás čekal čtvrtý úkol a to hoření pod vodou. Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že věci opravdu pod vodou hořet můžou. Posloužila nám k tomu pouze izolepa, obyčejná prskavka a samozřejmě voda.

U ohně jsme zůstaly a vrhli se na pátý úkol. Na stole na nás čekala hromádka papírků. Náš úkol byl zjistit, ve kterém z nich je obsažen dusičnan draselný. Rozdělali jsme si proto oheň, každý z nás si vybral pár papírků, postupně je hodil do ohně a pozoroval, jak šťastnou ruku při výběru měl.

Na poslední úkol jsme se vrátili zpět do třídy, kde pro nás byly připraveny špejle a ocet. Měli jsme se totiž pokusit napsat tajný vzkaz, který se po zahřátí nad kahanem zviditelní.

Celý kroužek jsem si náramně užila a tímto bych chtěla paním učitelkám poděkovat za pěkně strávené odpoledne.

 

Očima Martiny Skučkové ze 6. X

Na prvním chemickém kroužku tohoto kalendářního roku jsme se vydali na průzkum některých oblastí forenzní, tedy detektivní chemie. Někdy se zdá, že celá chemická věda je jedna velká detektivka hýřící podezřelými roztoky ve zkumavkách, plná otrav a záhadných zmizení nebo na první pohled nevysvětlitelných jevů. Zároveň nám však může v opravdové kriminalistice leccos osvětlit.

Některé z metod využívaných v moderní detektivní praxi jsme si mohli tohoto pátečního odpoledne vyzkoušet. Zkusili jsme vše možné, na co by jinak nebyl čas - odlévání sádrových otisků v písku, zviditelňování neviditelného písma, snímání otisků prstů, zkoušku výbušnosti, pyrotechniku pod vodou - základní to dovednosti každého forenzního chemika. I pro běžné smrtelníky nedisponující detektivně konzultující kanceláří jsou tyto pokusy jistě zajímavé i užitečné.

Jak bylo lze na tomto kroužku poznat, chemie je v těch správných rukou opravdu zkratkou k poznání skutečnosti, která by jinak zůstala skrytá v mikrovesmíru částic.