Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2020

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy (osobně nebo poštou) nejpozději v pondělí 2. března 2020!!!

Naši studenti prošli zaniklou německou vesnici Debrné

Naši studenti prošli zaniklou německou vesnici Debrné


    V sobotu 22. dubna proběhla na území zaniklé obce Debrné (Döberle) terénní hra „Debrné – obec, která zmizela pod vodou. Akci pořádalo Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše ve spolupráci s Gymnáziem Trutnov. 


    Celkem devatenáct současných i bývalých studentů Gymnázia Trutnov ve věkovém rozpětí 16 – 24 let se celý den pohybovalo v údolí Debrnského potoka. Terénní hra, kterou na základě vedení obdobných projektů navrhl a připravil Jiří Svoboda, byla navržena jako postup čtyřčlenných skupin po schránkách (geokeškách) pomocí přístrojů GPS. Ve schránkách účastníci nalezli informace vedoucí ke schránce následující. Informace ve schránkách se vázaly k historii obce, jejímu založení, životu původních německy mluvících obyvatel, k jejich odsunu a k současnému i budoucímu využití krajiny. Správným pochopením údajů, vypočítáním a zadáním souřadnic se účastníci pohybovali od přístřešku na Honech, kolem Winklerova kříže a zbytků Moserovy kaple, přes bývalé meze a lány až do centra bývalé obce ke hřbitovu. Cíl putování byl na lukách se širokými rozhledy na Debrnské údolí na straně jedné a na hřeben Rýchor na straně druhé. Studenti byli cestou po bývalé obci nadšeni, stejně tak jako Wigbert Baumann, zástupce krajanského spolku  Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau a členové Centra setkávání. Jediná nepříjemnost byla, že tato akce se kryla s Drapák Rodeo Extreme 2017, takže po celém debrnském údolí se pohybovali jezdci na enduro motocyklech. 


    Po skončení vlastního putování účastníci po hodince cesty podél lesy nad Mrtvým jezerem dorazili do Penzionu Poříčí, kde v rámci oběda řešili záludný závěrečný test, který prověřil získané znalosti. Všichni byli nakonec odměněni outdoorovými cenami. Vrcholem dne bylo poutavé vyprávění rodačky z Debrného, paní Ursuly Ludwigové, která studentům přiblížila svůj život a osud obce na několika příbězích ze svého života. 


    Výhledově je možné účastnit se podobných akcí, které by měly přiblížit mladým lidem zaniklé německé osídlení na Trutnovsku. Konkrétně je zatím v plánu druhá návštěva Debrného. V rámci projektu Podpory přírodovědně-technického vzdělávání se již mnozí studenti našeho gymnázia s GPS přístroji do podobných lokalit v minulých letech vypravili. Ve spolupráci se Společností česko-německého porozumění je v budoucnu možné dát těmto objevným trasám ještě další rozměr, jako se stalo v Debrném, tedy potkat se s pamětníky či s lidmi, jejichž kořeny sahají do Krkonoš. Podobné trasy jsou připraveny na Rýchorách, tedy ve Sklenářovicích, Vernířovicích či Suchém Dole.

 

    Budeme rádi, když se nám po přečtení tohoto článku ozvete vy, které tento společný projekt  zaujal . Vy, kteří byste se jej chtěli v budoucnu zúčastnit či do něho nějakým způsobem přispět. Poskytnout například více informací o osudech lidí z bývalých obcí, aby je posléze třeba právě formou terénních her bylo možné přiblížit dnešní mladé generaci. Protože znát místo, v kterém člověk žije, je jedno z důležitých životních ukotvení. 


    Na závěr děkuji všem, kteří přišli a i přes drobná bloudění, které ale k GPSkám neodmyslitelně patří, se nakonec našli a hlavně si celý sobotní den užili.


Video ze sobotního dne je zde. V něm naleznete i seznam všech účastníků - současných studentů 6.X a 8.Y a studentů, kteří nedávno maturovali.

Fotogalerii naleznete zde. Stejně jako v uvedeném videu jsou zde fotografie Jany Kunčarové, Karolíny Černé a Davida Holubce. 

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jiří Svoboda

Mgr. Jiří Svoboda

Ve školním roce 2019/2020 třídní 4.X. Biologii vyučuji ve třídách 2.X, 3.X, 4.X, 7.X. Zeměpis vyučuji ve třídách 2.X, 3.X, 4.X, 6.X a 7.X. Vyučuji zeměpisný seminář pro závěrečné ročníky - 8.X, 4.A a 4.B.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE ZEMĚPIS